Kampen Sociaal verkiezingsprogramma 

We hebben een aantal roerige jaren achter de rug. Corona hield ons in de greep en heeft onze levens op de kop gezet, de woningnood zorgt ervoor dat mensen met lage inkomens steeds moeilijker aan een huis komen en de gemeente heeft de afgelopen jaren fors bezuinigd wat grote invloed heeft gehad op mensen die hulp nodig hebben. Kijkend naar de toekomst liggen er genoeg uitdagingen voor Kampen. Kampen Sociaal wil bezuinigingen die onverstandig waren terugdraaien zodat mensen een beter leven kunnen leiden. We hebben een goed en mooi verkiezingsprogramma geschreven. Wij willen de komende vier jaar graag voor jou aan de slag. Wij willen ons inzetten voor alle Kampenaren ongeacht geslacht, geloof, herkomst, leeftijd of seksuele voorkeur. Tal van onderwerpen die de inwoners van de gemeente aangaan staan hierin verwoord. Onze uitgangspunten zijn in dit programma beschreven en daar kun je ons de komende jaren aan houden.