Kampen Sociaal verkiezingsprogramma 

Dit is ons verkiezingsprogramma van Kampen Sociaal voor de jaren 2018-2022. We willen ons inzetten voor alle Kampenaren ongeacht sekse, geloof, herkomst, leeftijd of seksuele voorkeur. Tal van onderwerpen die de inwoners van de gemeente aangaan staan hierin verwoord. Onze uitgangspunten zijn in dit programma beschreven en daar kun je ons de komende jaren aan houden.