Kampen Sociaal

Kampen Sociaal is een politieke partij opgericht in het najaar van 2017. Kampen Sociaal heeft als doel politiek te bedrijven die gericht is op de inwoners van Kampen en haar omgeving. Ieder mens is uniek en wordt zo ook behandeld maar leeft wel in de samenleving, zo kijken we als Kampen Sociaal naar de mens. Samenleven doe je niet alleen, omzien naar elkaar hoort er bij en als iemand niet mee kan komen dan wordt hij of zij ondersteund door de gemeente.

De sociale verbanden zijn sterk in Kampen en dat moeten we zo houden en waar nodig versterken. Iedere Kampenaar krijgt vanuit de gemeente kansen om mee te doen in de Kamper samenleving ongeacht afkomst, religie, sekse of seksuele voorkeur. Een sterk Kampen wordt ondersteund door een sterk gemeentebestuur. 


Ons team

richard2022
Richard Boddeus
Verpleegkundige
In het dagelijks leven is Richard de afgelopen jaren betrokken geweest bij de coronazorg in de regio. Zet zich al twaalf jaar als raadslid in voor goede zorg in Kampen. Wil daarnaast een aantrekkelijke, bereikbare en sterke binnenstad waar monumenten meer aandacht krijgen. Er moet een start gemaakt worden om het Gotisch Huis te restaureren.
lammert2022
Lammert Bastiaan
Welzijnswerker
Lammert heeft al acht jaar ervaring als raadslid in Kampen. Heeft tal van projecten opgezet om ouderen te helpen en om eenzaamheid tegen te gaan. Draagt het welzijn van ouderen een warm hart toe en wil dat er weer wijkgericht gewerkt gaat worden.
eljada2022
Eljada Bos
Scopieverpleegkundige
Eljada is nieuw in de politiek en wil zich inzetten voor sport en bewegen. Nu is ze al actief bij de korfbalvereniging en wil ze haar kennis inzetten voor de gehele gemeente. Pleit voor een terugkeer van schoolzwemmen om de zwemvaardigheid te vergroten en zwemles mogelijk te maken voor iedereen. 
klaas2022
Klaas Knijnenberg
Applicatiebeheerder
Al jaren actief in de plaatselijke politiek zet Klaas zich in voor mensen die het financieel minder hebben. Wil de bezuinigingen op het armoedebeleid van de afgelopen jaren terugdraaien en wil dat er meer mensen aan het werk komen zodat ze een beter leven kunnen leiden. 
lenie2022
Lenie van Asselt
Gepensioneerd ambtenaar met een boerenbedrijf
Gepassioneerd en bevlogen kunnen we Lenie wel noemen. Zet haar tanden in taaie dossiers op het gebied van bouwen en wonen. Wil levensloopbestendige en betaalbare woningbouw voor jong en oud. Pleit voor zonnepanelen op daken, ziet liever een koe in de wei dan een zonnepaneel. 
sabrina2022
Sabrina Kanis
Woonbegeleider
De jonge Sabrina gaat zich de komende jaren inzetten met een frisse blik en wil dat er goede jeugdzorg wordt gegeven die betaalbaar is. De overlast van zorgwoningen moet teruggedrongen worden. Mensen met een psychische aandoening verdienen meer zorg en aandacht.  
kim2022
Kim van Norren
Kunstenares en onderwijzeres
Landelijke bekendheid kreeg Kim toen ze de koninklijke prijs voor de vrije schilderskunst kreeg. Wil de culturele instellingen behouden en versterken want dat draagt bij aan een goed woon - en leefklimaat in de stad. Een goed atelierbeleid moet de komende jaren ontwikkeld worden. 
wiep2022
Wiep Koppert
Horecemedewerker
De jeugd heeft de toekomst, daarom wil Wiep dat er geïnvesteerd wordt in de jeugd en moeten er voldoende activiteiten zijn voor hen. De gemeente moet meer toegankelijk worden voor mensen met een beperking. Er moet betere voorlichting en preventie komen over het gebruik van lachgas en andere drugs aan jeugd en hun ouders. 
groep20221641569180
Wie nog meer?
De lijst wordt aangevuld door
Piet de Jong, Gertjan van Wijngaarden, Dorothe Leene, Pieter Hartman, Sanne van den Belt, Herman Haaksema, Corneel Muus, Maya van Dijk, Marjanne Felix, Laura Schakenraad, Alex van Ingen, Jonne Siebrand, Marieke Bastiaan en Frans Leenderts.