Kampen Sociaal

Kampen Sociaal is een politieke partij opgericht in het najaar van 2017. Kampen Sociaal heeft als doel politiek te bedrijven die gericht is op de inwoners van Kampen en haar omgeving. Ieder mens is uniek en wordt zo ook behandeld maar leeft wel in de samenleving, zo kijken we als Kampen Sociaal naar de mens. Samenleven doe je niet alleen, omzien naar elkaar hoort er bij en als iemand niet mee kan komen dan wordt hij of zij ondersteund door de gemeente.

De sociale verbanden zijn sterk in Kampen en dat moeten we zo houden en waar nodig versterken. Iedere Kampenaar krijgt vanuit de gemeente kansen om mee te doen in de Kamper samenleving ongeacht afkomst, religie, sekse of seksuele voorkeur. Een sterk Kampen wordt ondersteund door een sterk gemeentebestuur. 


Ons team

richardboddeus

Richard Boddeus

Verpleegkundige

Wil een leefbare binnenstad waar het fijn is om te verblijven voor zowel de bewoners als de bezoekers. Wil meer ruimte voor evenementen omdat dat de sociale samenhang versterkt.

lammertbastiaan

Lammert Bastiaan

Welzijnswerker

die een groot hart heeft voor de sport. Ieder kind moet kunnen sporten of op muziekles is zijn visie. Geen verdere bezuinigingen op het verenigingsleven. Vindt dat de hondenbelasting afgeschaft moet worden.

 

lenievanasselt

Lenie van Asselt

Gepensioneerd ambtenaar met een boerenbedrijf

Maakt zich al jaren sterk voor een sociaal pachtbeleid op Kampereiland. Vindt dat eerst oude industrieterreinen opgeknapt moeten worden voordat weilanden worden volgebouwd.

  

klaasknijnenberg

Klaas Knijnenberg

Werkzaam bij de belastingdienst

Is warm pleitbezorger voor de herinvoering van schoolzwemmen. Maakt zich sterk voor mensen met lage inkomens en wil een beter armoedebeleid.

dorotheleene

Dorothe Leene

Horecamedewerker

De kaartenbakken voor werkzoekenden zitten vol. Vindt dat Kampen zich meer moet inspannen om mensen uit de bijstand te ondersteunen op zoek naar een betaalde baan.

kimvannorren

Kim van Norren

Kunstenares

Wil een sterker kunst en cultuurbeleid en vindt dat er een Hanzemuseum onderzocht zou moeten worden waar de Kogge een plaats in moet krijgen.

pietdejong

Piet de Jong

Gepensioneerd onderwijzer uit ’s Heerenbroek

Zet zich in voor een goed woon- en leefklimaat in de dorpen. Wil dat er in Kampen meer betaalbare levensloopbestendige woningen moeten komen.

ursulapenninkhof

Ursula Penninkhof

Woonbegeleider

Wil dat mensen goede zorg blijven krijgen zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. ‘We laten ze niet aanmodderen maar bieden hulp waar het kan.’

De lijst wordt gecompleteerd door Wiep Koppert, Gertjan van Wijngaarden, Gerda Douw, Pieter Hartman, Wim Bakker en Frans Leenderts. 

 

De bekende politica Rie Woning staat op een 15de plek en sluit daarmee de lijst af.