Verkeer en vervoer

  • Het verkeer rond Kampen neemt toe, daarom moet Kampen bereikbaar blijven zowel over de weg als op het spoor. De verbreding van de N50 bevordert de veiligheid en is een logische keuze. 
  • Voor gezonde mensen, die geen goederen behoeven te vervoeren, is de fiets het eerst aangewezen vervoermiddel binnen de bebouwde kom van de stad Kampen. Het netwerk van fietspaden wordt waar nodig uitgebreid.
  • De historische binnenstad van Kampen is een waardevol en tegelijk kwetsbaar gebied. De binnenring van het centrum moet autoluwer worden, de auto is te gast tussen IJsselkade en Burgwal, parkeerplekken zijn daar gereserveerd voor vergunninghouders. Grootschalige parkeergarages zijn en blijven taboe in de binnenstad, omdat ze er niet passen en omdat ze (extra) verkeersstromen veroorzaken. Parkeergelegenheid bij het spoorwegstation Kampen – IJsselmuiden dient voor zowel auto's als fietsen te worden uitgebreid,  daarom kunnen er aan de IJsselkade ten hoogte van de stadsbrug parkeerplaatsen vervallen.