Nieuws

14-11-2023 | 20:30 uur

Preventieve inzet op voorkomen van armoede.

De begroting voor Kampen voor 2024 ziet er ambitieus uit. Kampen Sociaal is daar blij mee. Vooral de extra inzet op het voorkomen van armoede juichen wij toe. De gemeente Kampen zal in 2024 nog actiever en persoonlijker mensen benaderen met bijvoorbeeld een betaalachterstand bij de woningbouw.

Wanneer Kampenaren een betaalachterstand hebben bij instanties (zoals de woningbouw), melden deze instanties dit aan de gemeente. Tot nu toe stuurt de gemeente een brief met informatie over hulp bij armoede en/of schulden naar Kampenaren die hiermee te maken hebben. Kampen Sociaal is van mening dat dit efficiënter en persoonlijker kan. In de begroting voor 2024 is nu structureel geld gereserveerd voor 1 (voltijd) medewerker van de gemeente die niet alleen een brief gaat sturen naar Kampenaren die het financieel moeilijk hebben, maar ook een bezoek komt brengen bij deze mensen thuis.

Raadslid Bos zegt hierover: “de ervaring leert dat in een persoonlijk gesprek vaak veel meer naar voren komt dan alleen de zorgen over geld. Mogelijk hebben mensen ook hulp nodig op andere vlakken in het leven, zoals toegang tot een opleiding of taalvaardigheid bij analfabetisme. Dit soort zaken kom je niet te weten door alleen een brief te sturen”.

Het idee is dus dat Kampenaren op deze wijze efficiënter geholpen kunnen worden en dat een verergering van problematiek kan worden voorkomen. Of mensen wel of niet in gesprek willen met de gemeente blijft uiteraard een eigen keuze.

Naast de door Kampen Sociaal bepleitte verruiming van de armoederegeling (van 110% naar 120% van het minimumloon), het verdubbelen van de waarde van de MeeDoen-bon (van 105 euro, naar 210 euro) en de verruiming van de kindregeling van 110% naar 130%, zijn wij overtuigd van het nut van deze nieuwste grote stap in het bestrijden van armoede in de gemeente.

Zo wordt Kampen weer een stukje socialer!

 

alle nieuwsberichten