Archief Nieuws

toon alle nieuwsberichten

20-06-2022 | 16:38 uur

richardboddeuswethouder

Kampen Sociaal draagt Richard Boddeus voor als wethouder

Richard Boddeus is door Kampen Sociaal voorgedragen om wethouder te worden. De partij heeft enige tijd geleden dat besloten. Nu de onderhandelingen over een nieuw coalitieprogramma in een laatste fase zitten komt de partij naar buiten met de kandidaat. Kampen Sociaal gaat een college vormen met de ChristenUnie, SGP, CDA en GroenLinks.

Commissielid en secretaris van Kampen Sociaal Lenie van Asselt is blij met de keuze: "Richard heeft 12 jaren politieke ervaring als raadslid, is sociaal bewogen en heeft een groot hart voor Kampen en haar inwoners. Zijn inzet om het voor mensen die het minder hebben beter te maken heeft Kampen nodig. Richard ziet altijd kansen en heeft organisatorisch talent, dat zagen we bij het opzetten van de Pinkstervrijmarkt, een evenement waar inmiddels duizenden mensen op afkomen. Daarnaast ziet hij het grote belang van de culturele sector voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Kampen."

Richard kijkt ernaar uit om wethouder te worden: "Het is mooi om je in te zetten voor de inwoners van de gemeente Kampen, dat deed ik al als raadslid maar hoop het nu nog meer te kunnen doen als wethouder. Een socialer Kampen met oog voor de omgeving, waar het goed leven en werken is en waar je als buitenstaander hartelijk wordt ontvangen, daar ga ik mij voor inzetten."

Richard werd geboren in Kampen en werkt op dit moment als verpleegkundige in Zwolle. 

08-03-2022 | 17:19 uur

jonnesiebrand

Jonne Siebrand: Elk kind moet kunnen sporten

Atlete Jonne Siebrand kon nog maar net praten toen ze tegen haar ouders zei: “Ik wil op rennen.” Enige tijd later werd Jonne ingeschreven bij atletiekvereniging Isala’96 en heeft ze zich ontwikkeld tot een allround atlete. Recent heeft Jonne voor het eerst meegedaan aan de Nederlands kampioenschappen meerkamp senioren waar hoogspringen, kogelstoten, verspringen, hardlopen en hordenlopen de onderdelen zijn. 

Jonne heeft hard moeten werken om zo ver te komen: “Dat vind ik niet erg, ik sport iedere dag en heb daar plezier in, dat doe ik liever dan op de bank liggen. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat mijn ouders mij vanaf het begin konden ondersteunen.” 

Voor de politieke partij Kampen Sociaal is Jonne een van de lijstduwers: “Eigenlijk vind ik dat ieder kind moet kunnen sporten en dat sporten gestimuleerd moet worden vanuit de gemeente. Als een kind sport draagt dat bij aan de ontwikkeling van het kind. Lichamelijk en geestelijk wordt een kind sterker als het sport en als er gesport wordt in teamverband worden sociale vaardigheden bijgebracht. De gemeente zou samen met de sportverenigingen garant moeten staan voor voldoende trainers zodat meer kinderen kunnen sporten. Kampen Sociaal wil investeren in sport, daarom steun en stem ik hen. ”

Jonne wil nog lang niet stoppen met sporten. Haar trainer wil dat ze zich meer gaat toeleggen op kogelstoten en discuswerpen maar ze vindt alle onderdelen van de meerkamp nog te leuk: “Ik wil een nog betere allrounder worden en haal voldoening uit het trainen van kinderen.” 

Jonne staat op plek 20 van de kandidatenlijst van Kampen Sociaal.

08-03-2022 | 17:12 uur

zonnepanelenophetdak

Kampen Sociaal: 'Leg eerst zonnepanelen op daken' 

De fractie van Kampen Sociaal wil dat het college zich aan de afspraken houdt over het eerst aanleggen van zonnepanelen op daken en niet op weilanden en landbouwgrond.

Kampen Sociaal is zeer kritisch over het ontwikkelen van zonneparken op weilanden en landbouwgronden. In het kader van verduurzaming willen veel burgers, boeren en tuinders o.a. zonnepanelen op daken leggen. Zij krijgen te horen dat het net onvoldoende capaciteit heeft om te kunnen worden aangesloten. Zonnegilde, RWE en Solarfields willen in IJsselmuiden aan de Hagedoornweg maar liefst 48 ha landbouwgrond grotendeels met zonnepanelen volzetten. Door deze bedrijven gezamenlijk is een informatieavond gehouden.

Commissielid Lenie van Asselt: “Notabene met slechts een week tijd en in de voorjaarsvakantie om te reageren op een uitnodiging voor deelname aan de informatieavond over dit zeer ingrijpend plan”. Velen voelen zich overvallen door, zo blijkt, het al in een vergevorderd stadium voorliggend plan. Het feit dat er nu ineens wel voldoende netwerkcapaciteit is voor een zo groot project waar het de bedoeling is dat dit project nog groter zou moeten worden, terwijl inwoners nul op het rekest krijgen, is niet te begrijpen.

Kampen Sociaal wil dat iedereen zijn zegje kan doen en de gemeente Kampen hier goed naar luistert.

De nu voorgestelde “landschapsvervuiling” is onnodig omdat er betere oplossingen zijn die ook nog eens in het voordeel zijn van de inwoners van de gemeente Kampen.

28-02-2022 | 16:31 uur

wijkcentrumreyersdam

Kampen Sociaal wil meer aandacht voor eenzaamheid 

De politieke partij Kampen Sociaal wil dat er meer aandacht komt voor mensen die eenzaam zijn. Eenzaamheid is een groot probleem en leidt tot een slechtere gezondheid. Daarom moet er meer werk gemaakt worden om eenzaamheid te bestrijden en moet er meer gebruik worden gemaakt van wijkcentra en buurthuizen.

Volgens raadslid Lammert Bastiaan valt er nog veel te verbeteren: “Enkele jaren geleden is er door de landelijke overheid gezegd dat mensen langer op zichzelf moeten wonen en zelf de verantwoording over hun leven moeten houden. Veel mensen kunnen de regie over hun leven goed in eigen handen houden en dat is goed. Maar er is ook een groep mensen waarbij het onderhouden van sociale contacten lastiger wordt. We zien in de praktijk niet terug dat mensen zelf koffieochtenden gaan organiseren, samen gaan sporten of uitstapjes gaan maken.  Nu er weer meer mag en maatregelen rondom het coronavirus voor een groot gedeelte zijn vervallen kunnen sociale contacten weer aangehaald worden."

Het organiseren van verschillende activiteiten moet volgens Bastiaan dan ook opgepakt worden door de gemeente: “Een koffieochtend organiseren doe je als oudere misschien niet zo heel snel en makkelijk, maar daar is wel veel behoefte aan. En als dat dan ook nog eens in de wijk gebeurt waar je woont dan wordt het mensen nog eens makkelijk gemaakt en is de drempel om te gaan minder groot. Zie het als een steuntje in de rug voor mensen, het moet laagdrempelig en levert veel op."

14-02-2022 | 13:06 uur

begraafplaatsbovenbroek

Kampen Sociaal wil aula begraafplaats als gemeentelijk monument 

Als het aan de fractie van Kampen Sociaal ligt wordt de aula van de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg een gemeentelijk monument. De typische naoorlogse bouw van de aula is nog goed intact en verdient het om opgenomen te worden als gemeentelijk monument.

Wederopbouwarchitectuur wordt vaak vergeten als het gaat om architectuur dat beschermd dient te worden voor generaties na ons aldus fractievoorzitter Richard Boddeus: “De aula is een mooi voorbeeld van hoe er gebouwd werd na de oorlog. In Kampen hebben we slechts twee monumenten van na de oorlog die op de lijst staan als gemeentelijk monument, de Stadsherberg aan de IJsselkade en de voormalige Hanzeschool aan de Oostzeestraat.” 

Of ‘Bovenbroek’ ook daadwerkelijk monument wordt weet Boddeus nog niet: “Ik hoop het, we hoeven als eigenaar van de aula geen overleg te voeren, dat scheelt een hoop. Als we de aula opnemen in de lijst van gemeentelijke monumenten mogen we het uiterlijk niet zomaar aanpassen en moeten we het beschermen.”

07-02-2022 | 09:20 uur

gemeentewerf2

Kampen Sociaal: 'Onderzoek verplaatsing gemeentewerf'

Als het aan de fractie van Kampen Sociaal ligt komt er een onderzoek door de rekenkamer naar de verwachtte voordelen van de verplaatsing van de gemeentewerf enkele jaren geleden. De werf werd in 2016 verplaatst van het industrieterrein in Kampen naar industrieterrein Zendijk in IJsselmuiden.  

Kampen Sociaal heeft de rekenkamer gevraagd om de verplaatsing op voor- en nadelen te onderzoeken, fractievoorzitter Richard Boddeus: “We zouden graag willen weten of het financieel voordeel zich ook werkelijk in de praktijk aandient. Zitten medewerkers van de gemeente korter of langer in de bedrijfswagens, zijn we minder of meer aan brandstof kwijt en besparen we nou op de gebruiksduur van de bedrijfswagens? We kunnen als gemeente leren van de uitkomsten, wat die ook zijn.” 

Destijds werd de verplaatsing als buitenkans gezien door een meerderheid van de gemeenteraad. De gemeente Kampen kon het oude terrein verkopen aan Schotte voor de uitbreiding van de fabriek, die uitbreiding heeft nooit plaatsgevonden. Schotte gaat haar activiteiten naar Ens verplaatsen.

07-02-2022 | 09:15 uur

zwembaddesteur

Kampen Sociaal wil schoolzwemmen terug in het basisonderwijs

Voor de aanstaande verkiezingen van 16 maart 2022 is één van de speerpunten van Kampen Sociaal het herinvoeren van het schoolzwemmen voor alle kinderen in Kampen.

Dit jaar stelt de regering extra geld beschikbaar voor het bewegingsonderwijs op de basisschool. Met name ‘een gezonde levensstijl’ staat centraal in het huidige kabinet. Het geld is beschikbaar voor een extra uur sport of bewegen op school. Dit mag ook een zwemles zijn.

Kampen Sociaal heeft overlegd met de betrokken ambtenaar van de gemeente. Duidelijk werd, dat er qua ruimte voldoende mogelijkheden zijn in de beide zwembaden in Kampen. Het gaat om ongeveer 1000 kinderen per jaar, in de groepen 3 of 4. Schoolzwemmen is tevens een stimulans voor het gebruik van de beide baden, zowel in Kampen als IJsselmuiden.

Zwemonderwijs is erg belangrijk voor de veiligheid, zeker in een waterrijk gebied als Kampen. De kosten voor particulier zwemonderwijs zijn dusdanig hoog dat dit voor veel mensen, die net boven- of van een minimaal inkomen leven, niet te betalen is. Kampen Sociaal wil voorkomen dat er ook op dit gebied een tweedeling in de maatschappij ontstaat.

Iedereen moet kunnen meedoen!

22-01-2022 | 18:30 uur

vaccinatielocatiebovenkerk

Kampen Sociaal is blij met vaccinatielocatie in Kampen

De politieke partij Kampen Sociaal is blij met een vaccinatielocatie in Kampen. De partij had in december vragen aan het college gesteld of ze bij de GGD wilde aandringen op een permanente locatie in Kampen.

Fractievoorzitter Richard Boddeus: "Het openstellen van een vaccinatielocatie in Kampen was een wens van Kampen Sociaal. Dat scheelt heel wat kilometers rijden en verhoogt de bereidheid om te vaccineren." 
De locatie is open tot in ieder geval 19 februari op donderdag, vrijdag en zaterdag aan de Koornmarkt 28. Een afspraak maken is niet nodig.

15-01-2022 | 19:35 uur

bloemetjetausch

Kampen Sociaal wenst heropende winkeliers succes

Winkeliers en kappers mochten vanaf zaterdag weer open nadat ze een maand op slot zaten vanwege de coronapandemie. Wat een drukke periode voor de ondernemers had moeten worden werd door de opgelegde sluiting een uiterst sobere periode met nagenoeg geen omzet.

Raadsleden Lammert Bastiaan en Richard Boddeus trokken de stad in om enkele ondernemers een bloemetje te overhandigen en wensten hen succes. Bastiaan: "Een hart onder de riem voor alle ondernemers die het zo moeilijk hebben. We hopen dat veel mensen weer fysiek hun aankopen gaan doen bij een van de Kamper bedrijven."

12-01-2022 | 11:32 uur

groep20221641569180

Kampen Sociaal stelt kandidatenlijst vast

De politieke partij Kampen Sociaal heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart vastgesteld. De lokale partij heeft gekozen voor ervaring en nieuw talent. Huidig fractievoorzitter Richard Boddeus wordt weer lijsttrekker en is unaniem gekozen. 

Ervaren politicus Boddeus is al 12 jaar raadslid en gaat voor zijn vierde termijn. Hij combineert het raadslidmaatschap naast zijn werk als verpleegkundige. Hij maakt zich hard voor betaalbare goede zorg en een aantrekkelijke binnenstad. Op de tweede plaats staat huidig raadslid Lammert Bastiaan, hij gaat voor zijn derde termijn als raadslid. Bastiaan is in het dagelijks leven welzijnswerker. Het tegengaan van eenzaamheid met name onder ouderen is zijn doel. Nummer drie is een nieuw gezicht. Scopieverpleegkundige Eljada Bos wil voor Kampen Sociaal de raad in. Naast moeder is Bos vrijwilligster bij korfbalvereniging DOS. Haar grote ideaal is om schoolzwemmen weer terug te krijgen, daar wil ze zich voor inzetten. Een vertrouwd gezicht vinden we op de vierde plaats van de lijst. Klaas Knijnenberg is applicatiebeheerder van beroep en is in het verleden al eens raadslid geweest, de afgelopen jaren was hij commissielid. Armoedebestrijding is een van de prioriteiten waaraan hij wil werken. Lenie van Asselt staat op plaats vijf. Deze voormalig ambtenaar met een boerenbedrijf zet haar tanden in op taaie dossiers o.a. rond bouwen en wonen en gaat voor verantwoorde klimaatbeheersing. Op plek zes hebben wij een nieuw gezicht. Woonbegeleidster Sabrina Kanis wil haar kennis inzetten voor goede zorg voor mensen met psychische problematiek maar wil ook de overlast van zorgwoningen terugdringen. Kunstenares en onderwijzeres Kim van Norren staat op plek zeven. Ze wil een sterkere culturele sector en een aantrekkelijk klimaat voor kunstenaars. Wiep Koppert staat op plek acht. Zij wil meer aandacht voor jongeren en een toegankelijkere stad voor mensen met een beperking.

De kieslijst bestaat uit 22 kandidaten. Kamper atlete Jonne Siebrand, violiste Marieke Bastiaan uit ’s Heerenbroek en theaterregisseur Frans Leenderts uit Zalk sluiten de lijst af en zijn de lijstduwers.

21-11-2021 | 22:11 uur

logo

Kampen Sociaal wil priklocatie in Kampen

De gemeenteraadsfractie van Kampen Sociaal wil dat het college zich gaat inspannen om een vaccinatielocatie in Kampen te krijgen met ruimere openingstijden dan dat de GGD nu aankondigt. Volgens de politieke partij is de afstand naar Zwolle te groot om een boosterprik op te halen voor groepen die zich willen laten inenten met het coronavaccin. De partij gaat schriftelijk vragen stellen aan burgemeester en wethouders.

De GGD wil nu enkele uren met de prikbus bij de Bovenkerk gaan staan op zaterdag 27 november en dat is volgens Kampen Sociaal niet voldoende. Fractievoorzitter Richard Boddeus wil dat het college zich tot het uiterste in gaat spannen om de gewenste priklocatie naar Kampen toe te halen met ruimere openingstijden: "Tijdens de eerste vaccinatieronde stond op het burgemeester Berghuisplein een priktent zodat het voor mensen makkelijk was om zich in Kampen te laten vaccineren. Wil je dat een groot gedeelte van de bevolking zich laat inenten moet je het ze makkelijk maken, nu is het te omslachtig om je te laten vaccineren en zijn de tijden wel heel beperkt.  Het aantal patiënten met corona neemt nog steeds toe in de ziekenhuizen en raakt de zorg overbelast wat ook Kampenaren raakt." 

Het coronavirus heeft sinds de uitbraak vorig jaar maart vele tientallen sterfgevallen gemaakt in Kampen, enkele duizenden mensen werden ziek. 

15-11-2021 | 09:43 uur

stedelijkmuseumkampen

Aankoopbudget museum verhoogd

Het Stedelijk Museum Kampen heeft met ingang van volgend jaar extra budget voor aankopen, de gemeenteraad besloot dat donderdagavond op initiatief van Kampen Sociaal. Het huidig budget om werken aan te schaffen bedraagt iets minder dan tien cent per inwoner, dat wordt verhoogd met vijfentwintig cent per inwoner.

Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus is blij dat het voorstel brede steun kreeg in de gemeenteraad: "Het museum kan straks structureel meer aankopen doen die een link hebben met de gemeente Kampen. Een mooi stuk zilver gemaakt door een Kamper zilversmid, een hedendaags schilderij of een ander gewenste aanwinst kan zo verworven worden."

Kampen Sociaal diende samen met GBK, GroenLinks, D66, PvdA en CDA het amendement in welke ook gesteund werd door de VVD en de SGP.

07-11-2021 | 22:14 uur

schansbuitenwacht

Kampen Sociaal: 'Geen kogge op Schans Buitenwacht'

De fractie van Kampen Sociaal wil dat de ontwikkeling van de locatie Schans Buitenwacht, nabij het station, niet belemmerd wordt door de kogge. Donderdag dient de fractie een voorstel in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Nu wordt de locatie waar voorheen de Buitenwacht stond nog genoemd als mogelijke locatie voor de kogge. Fractievoorzitter Richard Boddeus: "De kogge heeft op die plek niets te zoeken, het kan mogelijk de ontwikkeling van Schans Buitenwacht vertragen, dat willen we niet. Het is meer dan tien jaar geleden dat discotheek de Buitenwacht afbrandde, plannen zijn gemaakt met belanghebbenden maar door financiële problemen is ontwikkeling van dat gebied opgeschort. Er is lang genoeg gewacht, we moeten nu aan de slag."

14-10-2021 | 21:29 uur

bushalte

Kampen Sociaal stelt vragen over openbaar vervoer

De politieke partij Kampen Sociaal heeft aan het college vragen gesteld over het opheffen van het busvervoer in Kampen. De partij vindt dat het college bij de provincie opheldering moet vragen over het verdwijnen van busvervoer. Tijdens de coronaperiode werd er minder gereisd en is besloten om lijnen in de provincie te schrappen. Na de lockdown is een gedeelte van het vervoer niet weer herstart. 

“Wat is nou de bedoeling met het busvervoer?” vraagt fractievoorzitter Richard Boddeus zich af. “Is het zo dat een groot gedeelte van het vervoer nooit meer terugkomt? Wij hebben geen idee wat onze inwoners te wachten staat."

Boddeus kan zich wel voorstellen dat de grote bussen verdwijnen als daar weinig mensen in zitten maar ziet ook een alternatief: “Kleinere bussen zouden een oplossing kunnen zijn, die zijn ook nog eens milieuvriendelijker. Er zijn mensen afhankelijk van het openbaar vervoer die mensen moeten wel voor een acceptabele prijs van a naar b kunnen reizen.”

De partij houdt hoop dat de provincie met een goed plan komt voor het openbaar vervoer, de bushaltes staan er nog steeds. 

05-07-2021 | 10:39 uur

afvalbeleid_onder_de_loep

Afvalbeleid onder de loep

Gemeente Kampen gaat het gehele afvalbeleid onder de loep nemen. Deze toezegging deed wethouder Van der Sluis aan de gemeenteraad op vragen van fractievoorzitter Richard Boddeus. 

Volgens de politieke partij is het afvalbeleid toe aan een herijking, Boddeus: “Te volle afvalbakken in het weekend, te veel zwerfafval en het continu aanbieden van plastic afval in het centrum zijn een doorn in het oog voor menig inwoner. Je kunt je afvragen of dat wat we doen nog goed genoeg is want het aantal inwoners en toeristen groeit en we hebben een ander consumptiepatroon, corona heeft dat versterkt."

Wethouder Van der Sluis kon meegaan met de argumentatie van Boddeus en wil later de bevindingen presenteren aan de gemeenteraad. 

07-06-2021 | 09:42 uur

corona-stadsbrug

Kampen Sociaal wil van eenrichtingsverkeer voetgangers Stadsbrug af

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn wil de fractie van Kampen Sociaal van het eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug af.

De partij heeft het college gevraagd de borden weg te halen en de beperkingen op te heffen. Het eenrichtingsverkeer werd vorig jaar, tijdens de eerste periode van de pandemie, ingesteld.

Volgens fractievoorzitter Richard Boddeus kunnen de borden spoedig weggehaald worden: “We weten dat het coronavirus zich in de buitenlucht amper verspreid en als het zich verspreid dan gebeurt dat als men langdurig bij elkaar in de buurt is. Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn komen er ook minder besmettingen bij, dat is goed nieuws. De verbodsborden kunnen daarom weg.”

20-04-2021 | 19:35 uur

zwerfafval

Kampen Sociaal: 'Volle prullenbakken verergeren zwerfafval'

Volle prullenbakken in binnenstad, winkelcentra en plantsoen zorgen er in toenemende mate voor dat er meer zwerfafval ontstaat. De fractie van Kampen Sociaal wil een schonere stad en heeft het college tot actie gemaand.

Fractievoorzitter Richard Boddeus is recent weer aangesproken door inwoners: ‘Sinds kort staan er grote reclamezuilen die de inwoners van Kampen er op moeten wijzen dat afval in de prullenbak hoort, dat is goed maar als tegelijkertijd de bakken uitpuilen heeft de campagne maar beperkt zin.’ De fractie van Kampen Sociaal wil daarom meer actie, Boddeus: ‘Iets vaker de prullenbakken legen scheelt een hoop zwerfafval, beperkt ongedierte en vermindert ergernissen onder de mensen.’

21-02-2021 | 19:35 uur

theologischeuniversiteit

Kampen Sociaal: 'Hotelfunctie Theologische Universiteit zou mooi zijn'

Nu de synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt besloten heeft dat haar universiteit aan de Broederweg mag verhuizen doemt de vraag op welke invulling het pand moet gaan krijgen mocht de verhuizing door gaan. De fractie van Kampen Sociaal wil dat het college vroegtijdig in gesprek gaat met het bestuur van de universiteit over die invulling.

Hoewel er nog geen besluit is genomen over een eventuele verhuizing staan wel alle seinen op groen. De politieke partij wil daarom dat het college in gesprek gaat en nadrukkelijk bij die gesprekken in gaat zetten op een hotelfunctie. Fractievoorzitter Richard Boddeus: "Hoewel de 'domineesfabriek' eigendom is van het kerkverband kunnen we wel voorwaarden verbinden aan een nieuwe invulling, de kans dat er weer onderwijs gegeven gaat worden in de universiteit lijkt mij nihil. Tot aan 1923 heeft hotel Pays Bas aan de Broederweg gezeten, het zou mooi zijn als het pand weer een hotel wordt, we kunnen nog wel wat slaapplekken gebruiken in Kampen."

Broederweg 15 werd gebouwd in 1889, toen had het een hotelfunctie. Hotel des Pays Bas had in 1913 zijn prominentste gast; prins Hendrik, echtgenoot van voormalig koningin Wilhelmina.

12-02-2021 | 18:30 uur

puzzeltocht2020

Winnaars puzzeltocht Kampen Sociaal bekend

De puzzeltocht die de politieke partij Kampen Sociaal bedacht had, langs historische gebouwen in de binnenstad van Kampen, heeft drie winnaars opgeleverd. Tientallen kinderen hebben met hun ouders of grootouders de puzzeltocht gelopen en daarmee was de tocht een succes. 

Vrijdagmiddag overhandigde fractievoorzitter Richard Boddeus de prijzen. Silke Bouma won een waardebon van Home of Entertainment, Laeticia Langebeeke kan speelgoed uitzoeken bij Intertoys en Luuk Pikkert mag stripboeken gaan lezen, hij won een bon van stripboekhandel de Fantast.
Alle oplossingen die binnen kwamen waren goed. De puzzeltocht kan nog steeds gelopen worden en is te vinden op de facebookpagina van Kampen Sociaal.

 

21-12-2020 | 19:50 uur

hbskampen

Uitstel verkoop HBS onbehoorlijk volgens Kampen Sociaal

De verkoop van de HBS aan Stichting IJsselheem is donderdagavond op het laatste moment niet behandeld in de raadsvergadering. De reden daarvan: er kwam vijf minuten voor het begin van de vergadering een bod bij het college binnen van 1,5 miljoen van een ondernemer. Daarop werd door een meerderheid van de raadsleden besloten dat de verkoop van de agenda afgevoerd moest worden en volgend jaar weer besproken dient te worden. Dat terwijl alle fracties eerder akkoord waren met het voorstel tot verkoop.

De onderhandelingen over de verkoop van de oude HBS hebben lang genoeg geduurd volgens Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus: "Er is uitgebreid gesproken met geïnteresseerde partijen, er is uitvoerig onderhandeld, niet alleen over de prijs ook over de voorwaarden. Om als marktpartij op het laatste moment een hoger bod uit te brengen is vreemd maar om dan als raadsleden je oren te laten hangen naar deze partij en de voorgenomen verkoop uit te stellen is ronduit onbehoorlijk."

Dat een marktpartij op het laatste moment het bod met 4,5 ton verhoogde doet volgens Boddeus niet ter zake: "Er zijn partijen die geregeld in de raadszaal roepen dat de gemeente betrouwbaar moet zijn. Met het uitstellen van dit raadsvoorstel word je er niet bepaald betrouwbaarder door. Partijen en college hebben juist voor IJsselheem gekozen omdat deze partij een belangrijke rol speelt in de zorg voor veel inwoners van de gemeente Kampen."

Naast Kampen Sociaal wilde het CDA, GroenLinks en de PvdA de verkoop aan IJsselheem nog voor de kerst behandeld hebben. Er zou een symbolisch bedrag van €1,- betaald worden voor het rijksmonument uit 1882.

20-10-2020 | 17:52 uur

20-10-2020-120-10-2020-220-10-2020-3

Kampen Sociaal wil herstel Kamper Canon

De fractie van Kampen Sociaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het vervallen kunstwerk de Kamper Canon op het Van Heutszplein. Het mozaïekkunstwerk dat de geschiedenis van Kampen moet uitbeelden werd negen jaar geleden gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Barbara Broekman en werd geplaatst op twee rondelen in de waterkerende muur. 

Fractievoorzitter Richard Boddeus vindt dat de gemeente in actie moet komen: ‘Het kunstwerk kostte destijds 150.000 euro waarvan Kampen 50.000 euro betaalde en is in relatief korte tijd beschadigd geraakt. Herstel is goed mogelijk en dat verdient het ook, er moet iets gebeuren voordat er verder verval optreedt.’ 

Het mozaïek bestaat uit 50 ‘vensters’ die de 1000-jarige geschiedenis van Kampen moet verbeelden. Een rondeel beslaat de periode 1000-1800 en een rondeel de periode vanaf 1800 tot heden. 

14-09-2020 | 16:15 uur

meerwoningen

Kampen moet meer betaalbare woningen bouwen

De politieke partij Kampen Sociaal wil dat er meer woningen gebouwd gaan worden in het goedkopere segment. Volgens de partij staan er nu vooral bouwprojecten in de planning waarbij huizen 250.000 euro of meer moeten gaan kosten. 

Fractievoorzitter Richard Boddeus snapt niet waarom het college woningbouw voor middeninkomens laat liggen: ‘Nu liggen er kansen, er is een tekort aan geschikte betaalbare woningen voor een groep mensen die wel wil maar niet kan. De wijken Onderdijks en het Stationskwartier zijn bijna volgebouwd en plannen voor betaalbare woningbouw aan Kamper zijde zijn er nagenoeg niet. Het Reevegebied is vooral bedoeld voor huizen van drie ton of duurder, dat kan een startende onderwijzer, verpleegkundige of politieagent niet betalen.’

De fractie wil dat het college haast gaat maken met plannen waar betaalbare woningbouw plaats kan vinden. Dat kunnen grotere locaties zijn maar ook inbreidingslocaties moeten onderzocht worden. 

30-08-2020 | 20:19 uur

e6eb38ec-92fa-4d63-9c80-3e38f1241c4c

Kampen Sociaal vraagt zich af: 'Toename verkeer binnenstad?'

Is het verkeer op de Vloeddijk en de Burgwal toegenomen door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Tweede Ebbingestraat? Dit vraagt de politieke partij Kampen Sociaal zich af. De partij kreeg meerdere vragen vanuit de bewoners die aan beide straten wonen. Daarom pleit de partij voor een onderzoek.

Lenie van Asselt, commissielid van de lokale partij, kreeg de afgelopen tijd meerdere vragen van inwoners: "Het lijkt erop dat de verkeersbewegingen toenemen aan de Vloeddijk en aan de Burgwal, mensen ervaren meer overlast en zijn bang dat zwaardere voertuigen voor schade zorgen aan de woningen. Dat is reden om te onderzoeken hoe het verkeer zich beweegt door de binnenstad."

De partij krijgt niet alleen vragen over de toename van het aantal voertuigen maar ook over de zwaarte van de voertuigen. Van Asselt: "Bewoners geven aan dat zware vrachtwagens en tractoren de kopjes in de kast doen laten rinkelen als devoertuigen vlak langs de gevels denderen. Ook de snelheid van het verkeer maakt bewoners ongerust."

Kampen Sociaal heeft het college verzocht om een onderzoek naar de verkeersbewegingen in de binnenstad in te stellen.

11-08-2020 | 14:17 uur

gotischhuis1597151758

Kampen Sociaal vraagt wederom aandacht Gotisch Huis

De fractie van Kampen Sociaal vraagt wederom aandacht voor het Gotisch Huis en wil van het college weten welke actie inmiddels is ondernomen richting rijk en provincie om subsidie te verkrijgen voor het monumentaal complex.

Fractievoorzitter Richard Boddeus: "Het Gotisch Huis aan de Oudestraat, al jaren onze zorg, staat inmiddels elf jaar leeg en heeft van oorsprong een woonfunctie. Juist die woonfunctie zit een subsidie in de weg, had het een andere bestemming gehad dan kwam het pand in aanmerking voor subsidie. Ook het feit dat de beheersstichting, de Nationale Monumentenorganisatie, nog geen vijf jaar bestaat en dat de te verwachten restauratiekosten niet boven de 2,5 miljoen euro uitkomen zit een subsidieaanvraag in de weg.

Door deze bijzondere situatie komen we geen stap verder en gaat de laatmiddeleeuwse woning alleen maar verder achteruit. De gemeente heeft beperkt geld, de provincie of het rijk moeten de Nationale Monumentenorganisatie de hand reiken, het college moet een charmeoffensief starten naar beide overheden en bestuurders overtuigen dat bureaucratische regelgeving het Gotisch Huis niet gaat redden."

Het college heeft een half jaar geleden aangegeven dat ze in gesprek zou gaan met rijk en provincie, Kampen Sociaal wil van het college weten wat de uitkomsten van de gesprekken zijn. 

08-05-2020 | 16:35 uur

img_2516

Kampen Sociaal: ‘Steek horeca de helpende hand’

De fractie van Kampen Sociaal wil de Kamper horeca de helpende hand toesteken. Nu de maatregelen versoepeld worden en vanaf 1 juni de terrassen weer open mogen wil de politieke partij meer ruimte voor die terrassen om aan de anderhalf meter afstand te kunnen voldoen.

Kampen Sociaal wil de eerstkomende raadsvergadering en voorstel doen om horeca meer ruimte te geven. Raadslid Lammert Bastiaan: "De horeca heeft de afgelopen weken niets kunnen verdienen door de coronacrisis, de ondernemers hebben het heel moeilijk gehad, we moeten hen nu meer ruimte gunnen."

Volgens de politiek partij kunnen terrassen in de Oudestraat uitgebreid worden door voor lege panden tafels en stoelen te plaatsen. Ook de Nieuwe Markt komt in zicht als horecaplein vindt Bastiaan: "Het plein waar nu nog geparkeerd wordt kan onder voorwaarden ingericht worden. We hopen zo dat de Kamper inwoners en toeristen kunnen genieten van een drankje en dat horecaondernemers weer wat kunnen verdienen."

29-04-2020 | 17:46 uur

062fa34f-7e4d-4f09-bb12-38f33e39cbd6

Kampen Sociaal wil kunstenaars in Stadskazerne

De politieke partij Kampen Sociaal wil dat de leegstaande ruimtes in de Stadskazerne verhuurd kunnen worden aan kunstenaars. Afgelopen raadsvergadering deed fractievoorzitter Richard Boddeus dat voorstel aan het college. Reden voor het voorstel is dat de ruimtes al langere tijd leeg staan, dat nieuwe huurders nog niet gevonden zijn en dat atelierruimte schaarser wordt in de gemeente Kampen.

Tijdens de raadsvergadering vroeg het college de raad om extra budget om de exploitatie van de Stadskazerne rond te krijgen, het voorstel haalde een meerderheid. Het college moet op zoek naar nieuwe huurders maar dat valt volgens wethouder Van der Sloot nog niet mee. Boddeus was het met haar eens en deed het voorstel om kunstenaars de leegstaande ruimtes te laten betrekken. Het college gaat nu bekijken of dat mogelijk is en komt later dit jaar terug met een voorstel. 

De Stadskazerne is sinds 2016 open en daarin zijn de bibliotheek, het gemeentearchief, de stadsarcheoloog en RTV IJsselmond gehuisvest.

01-03-2019 | 13:38 uur

zwemles

Belang voor kinderen: zwemles vanaf vijf jaar

Als het aan de gemeenteraad van Kampen ligt gaat het college aan de slag om de leeftijd voor kinderen te verlagen, van zes naar vijf jaar, die op zwemles gaan en gebruik maken van een tegemoetkoming vanuit de gemeente. Donderdagavond steunde de hele raad de oproep van Kampen Sociaal.

Om in aanmerking te komen voor een financiële bijdrage voor zwemonderwijs voor kinderen moeten ouders een laag inkomen hebben. Nu nog wordt een minimum leeftijd gehanteerd vanaf zes jaar. De raad wil nu dat inzichtelijk wordt gemaakt wat de gevolgen zijn als deze verlaagd wordt naar vijf jaar. Na afloop van de raadsvergadering reageerde Kampen Sociaal raadslid Lammert Bastiaan opgetogen: “Als blijkt dat de gevolgen voor gemeente en zwembaden mee vallen kunnen we ook daadwerkelijk zwemonderwijs aan gaan bieden aan kinderen vanaf vijf jaar. Een jaar vroeger beginnen met zwemles betekent voor deze kinderen verhogen van de zwemveiligheid, in een waterrijk land als Nederland niet onbelangrijk.”

De ideale leeftijd om te beginnen met zwemles is lastig vast te stellen. Wetenschappelijk onderzoek is er wel naar gedaan maar de uitkomsten geven geen eenduidig beeld. Waar het ene onderzoek zegt dat de ideale leeftijd vier jaar is, kinderen leren dan spelenderwijs zwemmen, zegt het ander onderzoek dat zes jaar beter is omdat kinderen dan makkelijker kunnen snappen wat de onderwijzer zegt. Bastiaan: “Informeer je bij het zwembad dan wordt vaak het advies gegeven om kinderen te laten starten met vijf jaar, een middenweg die ons heel reëel lijkt.”

Voor de zomer moet inzichtelijk zijn wat de gevolgen van de verlaging zijn. Mocht de uitslag positief zijn, dan kan de regeling na de zomervakantie ingevoerd worden. 

11-02-2019 | 11:11 uur

gotischhuis

Kampen Sociaal: ‘Red Gotisch Huis’

De plaatselijke partij Kampen Sociaal wil dat het college in actie komt om het Gotisch Huis te redden van verder verval. Het historisch gebouw van omstreeks 1500 staat inmiddels 10 jaar leeg en heeft achterstallig onderhoud.  Hoewel het Gotisch Huis geen eigendom van de gemeente is wil de fractie toch actie van het college en heeft ze schriftelijke vragen gesteld.

Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus wil van het college weten welke actie ze gaat ondernemen om verder verval van het eeuwenoude pand tegen te gaan: "Het Gotisch Huis is een van de bijzondere monumenten in onze stad. Tot 2009 deed het dienst als gemeentelijk museum, nadien staat het leeg en is het verval ingetreden. Als we het belangrijk vinden om monumenten te behouden voor de toekomst dan moet je dat ook serieus nemen en ervoor zorgen dat monumenten ook de aandacht krijgen die ze verdienen. Nu lijkt er weinig aandacht aan het pand besteed te worden, dat is niet alleen jammer te noemen, het is ook zorgelijk."

De fractie vindt dat het college een inspanningsverplichting heeft om het monument te redden, Boddeus: "Er moet nu wat gebeuren, te lang is er te weinig gedaan. Het college moet wat ons betreft snel aan tafel gaan zitten bij de Nationale Monumenten Organisatie, die inmiddels drie jaar eigenaar van het pand is, om met een plan van aanpak te komen."

Drie jaren geleden werd het pand aan de Oudestraat overgedragen door het Rijk aan de Nationale Monumenten Organisatie. Deze organisatie moet ervoor zorgen dat panden die geen Rijksmonument meer zijn een passende bestemming krijgen.

Vragen voor college Gotisch Huis
Het is inmiddels tien jaar geleden dat het gemeentelijk museum vertrokken is uit het Gotisch Huis. Sindsdien staat het pand leeg en is er nog geen passende bestemming voor gevonden. Drie jaren geleden nam de Nationale Monumenten Organisatie het pand over van het Rijk en moet ze zorgdragen voor het oude koopmanshuis. Gemeente Kampen is dan wel geen eigenaar van het huis, het staat wel op het grondgebied van de gemeente Kampen en als monumentenstad moeten we zorg dragen voor dit bijzondere gebouw.

We hebben de volgende vragen:

  • Welke inspanning wil het college doen om verdere achteruitgang van het Gotisch Huis te doen stoppen?
  • Wil het college met de NMO in gesprek gaan, met als doel een passende bestemming te vinden voor het Gotisch Huis? 
  • Ziet het college mogelijkheden om het Gotisch Huis onder de aandacht te brengen bij andere overheden, met als doel het pand te bewaren voor de toekomst? 

Kampen Sociaal, Richard Boddeus

08-01-2019 | 17:00 uur

afvalafval1

Kampen Sociaal wil aanpak zwerfafval

De fractie van Kampen Sociaal wil dat de gemeente meer gaat doen om zwerfafval tegen te gaan. De plaatselijke partij wil van het college weten welke extra inspanning ze gaat leveren om dat te bewerkstelligen en wil dat de hoop troep die in sloten, bermen en in het stuikgewas aanwezig is structureler wordt opgeruimd. 

Volgens fractievoorzitter Richard Boddeus wordt het tijd dat er meer wordt ingezet op het voorkomen van zwerfafval: "Als je door de gemeente fietst zie je veel (plastic) flessen, blik en ander verpakkingsmateriaal in de natuur liggen, dit afval wordt niet of slecht afgebroken, is slecht voor vissen en vogels en bovendien storen veel mensen zich eraan."

Nietsdoen is geen optie volgens Boddeus: "Vorig jaar hebben we als gemeente de statiegeldalliantie ondertekend, het duurt nog twee jaar voordat er mogelijk statiegeld geheven gaat worden op kleine plastic flesjes. Op blik en ander verpakkingsmateriaal gaat dat niet gebeuren, dat belandt in het milieu. Inwoners en organisaties betrekken bij het opruimen van het zwerfafval, voorlichtingscampagne om mensen bewust te maken van de gevolgen of anderszins zouden kunnen helpen om Kampen schoon te houden."

01-10-2018 | 15:37 uur

groen

Kampen Sociaal wil beter onderhoud groen 

De fractie van Kampen Sociaal wil het onderhoud van bomen en struiken weer naar een hoger plan tillen. Tijdens de economische crisis heeft de gemeente Kampen fors bezuinigd op het onderhoud van groen in de wijken, het niveau werd  teruggebracht naar ‘basis’.

Het is nu tijd om weer te investeren in de stad stelt fractievoorzitter Richard Boddeus: "Jarenlang heeft de verzorging van het groen in de gemeente op het laagste niveau gestaan. Nu de crisis voorbij is en er niet meer fors bezuinigd hoeft te worden, mag er wel weer meer onderhoud gepleegd worden. We horen van verschillende kanten dat bomen overlast veroorzaken omdat ze niet om de zoveel tijd gesnoeid worden. Struiken groeien snel en ook deze hebben op zijn tijd onderhoud nodig en het onkruid rijst op meerdere plekken de pan uit."

Kampen Sociaal wil dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aangetrokken worden om het onderhoud te gaan plegen, Boddeus: "Er zitten nog veel mensen thuis te wachten op een baan. Het mes snijdt aan meerdere kanten, de gemeente ligt er mooier bij, mensen krijgen weer een zinvolle dagbesteding en het aantal werkzoekenden neemt af wat goed nieuws is."

01-10-2018 | 15:33 uur

rotonde

Kampen Sociaal: ‘Nieuwe rotonde Spoorlanden verwarrend’

Hij is nog maar een paar weken oud en nu al leidt de nieuwe rotonde aan de Oosterlandenweg in IJsselmuiden tot gefronste wenkbrauwen. Waar doorgaans mensen voorrang hebben als ze eenmaal op de rotonde rijden is dat bij deze rotonde gedeeltelijk het geval en leidt daardoor tot gevaarlijke situaties. De fractie van Kampen Sociaal gaat het college om opheldering vragen: "De gekozen situatie levert onduidelijkheid op voor de chauffeurs."

Fractievoorzitter Richard Boddeus van Kampen Sociaal kreeg te horen dat de nieuwe rotonde verwarring schept: "Zit je eenmaal op de rotonde moet je anderen op een gedeelte van de rotonde voor laten gaan, bij alle andere rotondes in de gemeente is dat niet het geval. Het geeft onduidelijkheid en  de eerste aanrijding heeft daar al binnen 24 uur plaatsgevonden." 

De fractie wil van het college weten waarom er juist voor deze oplossing gekozen is en wat ze aan de ontstane situatie gaan doen. De nieuwe rotonde is aangelegd voor de uitbreiding van industrieterrein Spoorlanden aan de overkant van de Oosterlandenweg.

24-07-2018 | 11:32 uur

bouwlocatieparallelweg

Kampen Sociaal wil opheldering bouwplannen Parallelweg

De fractie van Kampen Sociaal wil opheldering van het college waarom ze in kon stemmen met bouwplannen aan de Parallelweg 1 en 2. Tegen het advies in van haar eigen ambtenaren en de provincie Overijssel heeft het vorige college op de laatste week van haar zittingstermijn goedkeuring gegeven voor de ontwikkeling van woningbouw in dit gebied. De betreffende bouwplannen zijn in strijd met de gebiedsvisie Dorpsrand IJsselmuiden. 

Fractievoorzitter Richard Boddeus is zeer verbaasd over de gang van zaken: "Vorige week werden we onaangenaam verrast door het bericht dat de provincie een duidelijk nee had uitgesproken rondom de plannen voor de Parallelweg. De gemeenteraad is niet actief geïnformeerd, de bestemmingsplanprocedure is inmiddels in gang gezet."

Ook het moment waarop het college toestemming heeft gegeven is opmerkelijk volgens Boddeus: "In de laatste week van het vorige college heeft ze ingestemd met een voorstel waarover een negatief advies is gegeven door alle betrokken partijen en dit toch willens en wetens in procedure gebracht."

De ontwikkeling aan de Parallelweg gaat niet zonder slag of stoot. Al jaren lang is woningbouw op deze locatie een heikel punt omdat in de beginfase bewoners en gemeente tegenover elkaar stonden. 

07-06-2018 | 14:22 uur

gemeentehuis

Kampen Sociaal: ‘Paspoort op afspraak op ongelukkig moment’

De fractie van Kampen Sociaal wil dat de proef ‘paspoort op afspraak’ stopgezet wordt als blijkt dat mensen in de problemen komen. De partij vroeg woensdagavond tijdens de raadsvergadering burgemeester Koelewijn coulant om te gaan met mensen die op de bonnefooi naar het gemeentehuis komen om een reisdocument aan te vragen.

Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus vindt dat de proef op een ongelukkig moment komt: "Over drie weken begint de zomervakantie en veel mensen vragen dan een reisdocument aan. Als mensen naar het gemeentehuis komen en bij de aanmeldzuil weer weg worden gestuurd met het verzoek later op de dag terug te komen zien wij dat niet als service."

Burgemeester Koelewijn lichtte woensdagavond toe waarom de gemeente met de proef gaat starten: "Tijdens de vakantieperiode is het extra druk in het gemeentehuis. Met de aanvraag van reisdocumenten op afspraak proberen we de wachttijd voor de klant te verkorten."

Kampen Sociaal zal tussentijds de vinger aan de pols houden en zal zo nodig aandringen op beëindiging. Een advies heeft Boddeus wel: "Ga nu al naar het gemeentehuis en verleng het reisdocument alvast zodat je straks niet in de problemen komt."

De proef voor het aanvragen van o.a. reisdocumenten start op 1 juli aanstaande.

30-04-2018 | 12:52 uur

logo

Kampen Sociaal wil uitbreiding zwemfonds minima

De politieke partij Kampen Sociaal wil, net als de fractie ChristenUnie/SGP in de Noordoostpolder,  dat meer kinderen waarvan de ouders een laag inkomen hebben hun zwemdiploma kunnen halen. De partij gaat de onderhandelende partijen ChristenUnie, GBK, CDA en GroenLinks voorstellen dit idee van de buurgemeente over te nemen.

Raadslid Lammert Bastiaan van Kampen Sociaal vindt dat het tijd wordt dat de regeling verruimd moet worden: "Het is nu bijna tien jaar geleden dat het schoolzwemmen afgeschaft werd, toen kreeg ieder kind zwemles ongeacht het inkomen van de ouders. Nu we tien jaar verder zijn zien we dat lang niet ieder kind zwemles krijgt. Vooral kinderen die in armoede leven zitten niet op zwemles. Het zwemfonds, wat eerder werd ingesteld, is een tegemoetkoming. Toch blijkt in de praktijk dat de 300 euro die men alsnog moet betalen voor mensen een drempel te zijn om hun kind aan te melden voor zwemles."

Kampen Sociaal ziet het liefst dat de regeling gaat gelden voor kinderen waarvan de ouders een inkomen hebben tot 120% van de bijstandsnorm. Een grotere groep kinderen kan dan gebruik maken van de regeling om te leren zwemmen. Nu is het zwemfonds bedoeld voor mensen met een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm. 

20-03-2018 | 14:23 uur

img3914

Kampen Sociaal wil schoolzwemmen terug

Kampen Sociaal wil dat schoolzwemmen weer wordt ingevoerd. De partij wil met de herinvoering van het zwemonderwijs grotere groepen kinderen bereiken die anders niet op zwemles gaan. Enkele jaren geleden werd het schoolzwemmen afgeschaft wegens bezuinigingen. 

Lijsttrekker Richard Boddeus van Kampen Sociaal denkt dat het herintroduceren van het schoolzwemmen kansrijk is: "We horen van veel mensen dat ze het belangrijk vinden dat het schoolzwemmen weer terug moet komen. Die wens spreken niet alleen Kampenaren uit, mensen in heel Nederland vinden dit van groot belang blijkt uit onderzoek van het Mulier Instituut. Het collectief aanleren van het zwemmen en de zwemvaardigheid onderhouden wordt als voornaamste reden aangevoerd om de terugkeer toe te juichen."

Boddeus vindt dat het opnieuw invoeren van het schoolzwemmen ook om andere redenen van belang is: "Nu zijn er groepen kinderen die niet op zwemles gaan. In een waterrijk land als Nederland is het wel zo veilig dat mensen kunnen zwemmen. De oorzaken om kinderen niet naar les te sturen zijn van verschillende aard. Wel is duidelijk dat mensen met lage inkomens en mensen met een allochtone achtergrond er vaker voor kiezen om hun kinderen niet aan te melden voor de zwemlessen."

11-03-2018 | 10:39 uur

kievitstraat

Kampen Sociaal: ‘Opnieuw vragen college Kievitstraat’

De politieke partij Kampen Sociaal heeft vragen gesteld aan het college over het uitblijven van actie op de hoek Kievitstraat – Haatlanderdijk. Anderhalf jaar geleden werd de hoek betrokken in een deal rondom de Brunneper Bongerd, zou de overtollige grond opgeruimd worden en zouden er vijf bedrijfswoningen gebouwd worden. Acht jaar geleden kocht de gemeente de grond om ontwikkelingen mogelijk te maken, sindsdien is er niets gebeurd op de locatie.

Lijstrekker Richard Boddeus maakt zich al langere tijd hard voor ontwikkelingen in het gebied: "Acht jaar geleden werd door het college aangegeven dat het noodzakelijk was om de hoek een beter aanzicht te geven. We hebben een half miljoen euro betaald om de grond aan te kopen en er niets voor terug gekregen. Jarenlang heb ik vragen gesteld aan het college om de plek aan te pakken. Ontwikkelingen blijven uit en er komt geen actie vanuit het gemeentehuis, nu wordt het tijd om door te pakken. Buurtbewoners kijken al jarenlang tegen een vlakte aan met puin en onkruid, dat moet stoppen."

Boddeus wil van het college weten waarom er nog geen actie is ondernomen aan de Kievitstraat en waarom ze de ontwikkelaar niet aanspreekt op gemaakte afspraken: "In het raadesluit van anderhalf jaar geleden is vastgesteld dat de ontwikkelaar de grond, de verhardingen en het puin op zou ruimen binnen drie weken en daar 70.000,00 euro voor zou krijgen. We zijn 75 weken verder en de locatie is ondanks eerdere aansporingen vanuit de raad nog steeds niet aangepakt, het is een schandvlek in de gemeente."

07-03-2018 | 15:02 uur

zondagopen

Kampen Sociaal: ‘Zondagsopening supermarkten grote gevolgen’

De lokale partij Kampen Sociaal denkt dat openstelling van supermarkten grote gevolgen heeft voor kleine ondernemers, werknemers en voor anderen die werken op zondag in verband met de onregelmatigheidstoeslag. De partij mengt zich nadrukkelijker in het debat rondom de openstelling van supermarkten op zondag nu de actiegroep Kampen op Zondag kiezers oproept om te stemmen op partijen die zich hard maken voor openstelling. 

Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus wil opkomen voor de kleine zelfstandige ondernemers die nabij de supermarkten hun winkel hebben: "De bakker, de slager, de tijdschriftenkiosk en de bloemist enz. zullen inkomsten missen. Deze winkeliers moeten het voor een deel hebben van de toeloop van consumenten naar de supermarkten. Die omzet zullen ze missen als supermarkten hun deuren mogen openen op zondag. De klant die op zondag komt, komt op zaterdag niet. Het is een vorm van oneerlijke concurrentie."

Boddeus denkt ook dat de openstelling gevolgen heeft voor werknemers: "Ik vraag mij af of een sollicitant die niet wil werken op de zondag dan nog in aanmerking komt voor een baan bij een supermarkt. Ook voor personeel wat nu werkt in andere sectoren zal het op termijn gevolgen hebben als we de zondag steeds meer als normale werkdag zien. De onregelmatigheidstoeslagen die betaald worden voor het werken op zondag komen dan in het geding. Politiemensen, verzorgend personeel, verpleegkundigen en andere beroepsgroepen zullen daar de gevolgen van merken in hun portemonnee. Voor die mensen komt Kampen Sociaal op."

28-02-2018 | 15:39 uur

img3356

Kampen Sociaal: ‘Armoedebeleid voldoet niet’

Het armoedebeleid in de gemeente Kampen kan en moet stukken beter, dat stelt Kampen Sociaal. De partij ontving de afgelopen tijd vanuit diverse kanten signalen dat het beleid rondom armoede niet voldoet. Kampen Sociaal wil dat de komende jaren mensen beter begeleid worden door de gemeente en wil na de verkiezingen dat er werk gemaakt wordt van een beter beleid.

Lijsttrekker Richard Boddeus stelt dat er op veel terreinen winst te behalen valt: "We horen geregeld dat als mensen zich melden bij de gemeente, wat voor veel mensen al een behoorlijke stap is, ze niet afdoende geholpen worden. De bijstand moet een vangnet zijn voor mensen die zich financieel niet kunnen redden, ze vragen niet voor niets bijstand aan. Mensen zeggen zelfs dat de bejegening niet goed is, dat kan natuurlijk niet. 

De enorme papierwinkel om in aanmerking te komen voor bijvoorbeeld  meedoenbonnen of andere voorzieningen is een ander veel gehoorde klacht. De bureaucratische rompslomp kan en moet daarom eenvoudiger. Wat ook tot frustratie leidt zijn de wachttijden om geholpen te worden met schuldsanering, die loopt soms op tot vele maanden. Dat moet beter want hoe eerder je mensen helpt hoe sneller mensen de draad weer kunnen oppakken en zakken ze niet verder af in de problemen."

Volgens Boddeus vallen er nog steeds veel mensen met kleine inkomens tussen wal en schip: "Als we nou de 110% bijstandsnorm, om in aanmerking te komen voor o.a. jeugdcultuur- en sportfonds, ophogen naar 120% dan helpen we daar honderden mensen mee. Die honderden mensen kunnen dan meedoen en hoeven niet aan de kant te staan. Dat kost de gemeente nog geen honderdduizend euro, een relatief laag bedrag in verhouding tot uitgaven door de gemeente Kampen, waar veel mensen mee worden geholpen."

21-02-2018 | 17:42 uur

img3433

Kampen Sociaal: ‘Geen duidelijkheid afronding gemeentewerf’

Er is nog geen duidelijkheid over de afronding van de gemeentewerf en daarom is het onduidelijk of de verplaatsing van de werf een succes is, dat stelt de politieke partij Kampen Sociaal. De verhuizing van de werf, van de Loswal naar het industrieterrein in IJsselmuiden, deed drie jaar geleden veel stof opwaaien. Tegenstanders van de aankoop van de percelen aan de Tasveld vonden dat de aanbestedingsregels, die de raad zelf had vastgesteld, genegeerd werden. De financiële afwikkeling van de werf laat nog op zich wachten, de gemeente is in een juridische procedure verwikkeld met de verkoper van de percelen. 

Volgens Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus laat de afwikkeling van de werf zien dat er destijds een verkeerde beslissing genomen is: "De huidige collegepartijen ChristenUnie, CDA, SGP en VVD waren voorstander van het negeren van de aanbestedingsregels die ze zelf een jaar daarvoor hadden vastgesteld. Er werd besloten de werf niet openbaar aan te besteden zodat alle bouwbedrijven een eerlijke kans zouden krijgen maar een deal te sluiten met de verkoper van de percelen. Toenmalig wethouder Ekker stelde dat er een financieel voordeel behaald zou worden, dat werd in twijfel getrokken door oppositiepartijen. Nu is er onenigheid ontstaan over de afhandeling van de deal en kunnen we de eindbalans nog niet opmaken."

Het dossier verhuizing gemeentewerf verdient geen schoonheidsprijs volgens Boddeus: "Het is tenenkrommend hoe de aankoop destijds verlopen is. Wat krom was werd door collegepartijen recht gepraat, nu hoor je partijen niet over de afhandeling. We kunnen stellen dat de verhuizing een grote soap is gebleken, het voordeel voor de inwoners van Kampen blijft onduidelijk."

12-02-2018 | 17:34 uur

school

Kampen Sociaal wil woningbouw locatie Trekschuit

De politieke partij Kampen Sociaal wil woningbouw op de voormalige locatie van de basisschool de Trekschuit. De school verhuisde een jaar geleden naar Groenendael en staat sindsdien leeg. De partij wil dat er dit jaar nog plannen gemaakt gaan worden om woningbouw op het terrein te realiseren.

Volgens lijsttrekker Richard Boddeus van Kampen Sociaal is er behoefte aan woningbouw in de kern van IJsselmuiden: "Afgelopen najaar heb ik woningbouwvereniging Beter Wonen horen zeggen dat mensen zitten te wachten op betaalbare gelijkvloerse woningen nabij voorzieningen. De locatie van voormalige basisschool de Trekschuit ligt op een steenworp afstand van het winkelcentrum van IJsselmuiden en vlak bij zorgcentrum de Maarlenhof. Ontwikkelen van woningen geschikt voor een- of tweepersoons huishoudens op deze locatie ligt dan ook erg voor de hand en past in de omgeving."

Kampen Sociaal pleit al langer voor levensloopbestendige woningen, Boddeus: "Wij horen van veel oudere mensen dat ze op zoek zijn naar geschikte betaalbare woonruimte zonder grote tuin, nabij voorzieningen. De keus uit dergelijke woningen is beperkt en daarom is het noodzakelijk juist die te bouwen. Kampen Sociaal pleit daarom voor meer woningen die geschikt zijn voor deze groep mensen."

04-02-2018 | 11:11 uur

kampertrein

Kampen Sociaal: ‘Treinreiziger wordt dupe fout ProRail’

Treinreizigers lijken de dupe te worden van de fouten die ProRail gemaakt heeft bij de aanleg van de spoorrails naar Zwolle, dat stelt de politieke partij Kampen Sociaal. Doordat de ondergrond van het traject onvoldoende blijkt om treinen de gewenste 140 kilometer per uur te laten rijden en de trein toch te laten stoppen op het nieuwe station Stadshagen wordt de overstaptijd in Zwolle verkort.

Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus heeft het college verzocht aan te dringen bij de provincie op een ruimere overstaptijd in Zwolle: "Het is toch te gek voor woorden dat mensen straks hun aansluiting missen en bijna een half uur op een koud station in Zwolle moeten wachten op de volgende trein. Hoewel de gemeente Kampen formeel niets over het openbaar vervoer te zeggen heeft vind ik wel dat het college moet opkomen voor de belangen van de treinreizigers uit en naar Kampen."

ProRail maakte twee maanden geleden bekend, vlak voordat de geëlektrificeerde trein in gebruik genomen werd, dat de bodem van het traject te instabiel zou zijn om de trein 140 kilometer per uur te laten rijden. Die snelheid is nodig om drie maal per uur de trein tussen Kampen en Zwolle te laten rijden, te stoppen op station Stadshagen en korte in-en uitstaptijden door te voeren. Door de fout rijdt de trein nu twee keer per uur en stopt hij op dit moment niet in Stadshagen. Afgelopen week maakte ProRail bekend wel te willen stoppen op station Stadshagen ten koste van de overstaptijd in Zwolle.

29-01-2018 | 17:06 uur

logo

Kampen Sociaal: ‘Er is meer dan een koopzondag’

Moeten winkels open kunnen op zondag of is een algemene koopzondag onwenselijk in Kampen? Het is een vraag die actueel lijkt te worden. Afgelopen weekend stelde D66 landelijk dat de koopzondag inzet moet worden van de gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe partij Kampen Sociaal vindt dat de discussie breder getrokken moet worden en vindt de opstelling van D66 te eenzijdig.

Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus legt uit waarom hij niet voor een algemene koopzondag is: "Navraag bij ondernemers in de binnenstad leert dat er matig belangstelling voor openstelling is. Nauwelijks omzetverhoging tegenover forse meerkosten, personeel wat extra betaald moet worden en hogere energiekosten, waren een van de meest gehoorde argumenten. Daarnaast willen ondernemers zelf graag deze dag vrij om diverse redenen, de een wil familie of vrienden bezoeken, de ander naar de kerk of musea gaan."

Volgens Boddeus zijn er belangrijkere zaken die geregeld moeten worden en vervolgt zijn betoog: "Kampen heeft andere prioriteiten aan zijn hoofd. Zo zou de armoedebestrijding effectiever aangepakt moeten worden, moeten er meer betaalbare woningen gebouwd worden en moeten we meer mensen aan het werk helpen door ze beter te begeleiden. Ook moeten we plannen gaan maken om de Kogge een goed onderkomen te geven zodat er meer toeristen naar Kampen komen, dat is economisch veel interessanter dan een koopzondag invoeren."

26-01-2018 | 12:52 uur

kieslijst

Kampen Sociaal presenteert kieslijst

De nieuwe lokale partij Kampen Sociaal heeft afgelopen weekend haar kieslijst bekend gemaakt. Lijsttrekker is de in Kampen geboren Richard Boddeus. Boddeus (44), die in het dagelijks leven verpleegkundige is, richtte samen met Lammert Bastiaan en Lenie van Asselt afgelopen najaar Kampen Sociaal op. Welzijnswerker Bastiaan en gepensioneerd ambtenaar Van Asselt, die beiden eveneens geboren zijn in Kampen, staan op plek twee en drie. 

De vierde plek wordt bezet door de politiek ervaren Klaas Knijnenberg die werkzaam is bij de belastingdienst, gevolgd door de jonge horecamedewerkster Dorothe Leene en plek zes is voor kunstenares Kim van Norren. Gepensioneerd onderwijzer uit ’s Heerenbroek Piet de Jong staat op plek zeven en Ursula Penninkhof, die werkzaam is als sociaal pedagogisch hulpverlener, staat op acht.

De lijst wordt gecompleteerd door Wiep Koppert, Gertjan van Wijngaarden, Gerda Douw, Pieter Hartman, Wim Bakker en Frans Leenderts. De bekende politica Rie Woning staat op een 15de plek en sluit daarmee de lijst af. 

Kampen Sociaal doet voor het eerst mee met de gemeenteraadsverkiezingen en zet in op behoud en versterking van sociale verbanden. Ze wil o.a. betere armoedebestrijding, meer betaalbare woonruimte en meer ruimte voor evenementen. De verkiezingen vinden plaats over twee maanden, namelijk op 21 maart. 

26-01-2018 | 12:50 uur

betaalbarewoningen

Kampen Sociaal: ‘Meer betaalbare woningen Reeve’

De nieuwe lokale partij Kampen Sociaal wil dat er meer betaalbare woningen gebouwd gaan worden. Komende week wordt er in de gemeenteraad een voorstel behandeld om in Reeve, de nieuw aan te leggen wijk, voornamelijk dure woningen te bouwen. De partij vindt dat het evenwicht in de woningbouw onder druk komt te staan.

Kampen Sociaal lijsttrekker Richard Boddeus: "Met de toenemende vergrijzing is er nu al vraag naar gelijkvloerse woningen die betaalbaar zijn, geschikt voor kleinere huishoudens en nabij voorzieningen. Huishoudens worden kleiner, jongeren vinden moeilijker een betaalbare woning en ouderen wonen langer thuis, daarom moet deze groep mensen nu en in de toekomst goed bediend worden. Het voorstel wat op tafel ligt voldoet niet aan deze eisen."

Boddeus heeft wel een idee waarom het college komt met een dergelijk voorstel: "Grote kavels bestemd voor dure woningbouw levert de gemeente en de hiermee samenwerkende ontwikkelaar het meeste geld op, vanuit dat oogpunt is het te begrijpen. Echter is het wel de vraag of je voor de komende tien jaar woningen bouwt waar veel vraag naar is. Het risico wordt genomen dat je tussentijds de plannen weer moet aanpassen als blijkt dat de woningverkoop niet wil vlotten. Dat kan leiden tot een toename van kosten en is daarom onwenselijk."

18-01-2018 | 14:00 uur

logo

Kampen Sociaal: 'Een nieuwe partij met nieuwe gezichten en vertrouwde mensen die een brok aan ervaring hebben'

Nog even en dan zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. Kampen Sociaal heeft er zin in. De nieuwe plaatselijke partij die eind vorig jaar is opgericht gaat vol goede moed de campagne in. Een nieuwe partij met nieuwe gezichten en vertrouwde mensen die een brok aan ervaring hebben. Kampen Sociaal is een partij die zich puur richt op plaatselijke thema’s als betaalbare woningbouw, een beter armoedebeleid en een cultureel sterke stad die aantrekkelijk is voor zowel eigen inwoners als de toerist.

Kampen Sociaal wil ook meer ruimte voor evenementen. Het huidige beleid is voor de Hanzedagen vastgesteld en voldoet niet meer. De burgemeester sprak recentelijk nog in de raadszaal dat er een Kampen is van voor de Hanzedagen en een Kampen van na deze dagen. "Kampen heeft veel te bieden, dat hebben we gezien. Nu moeten we de mogelijkheden als toeristische stad niet onderschatten en kunnen we het huidig aantal evenementen uitbreiden. Belemmerende regels en overbodige facturen vanuit het gemeentehuis staan nu het organiseren van een evenement in de weg. Zo moeten organisatoren van een evenement op het evenementenplein, de Nieuwe Markt, parkeerplaatsen afkopen voor 1250 euro per dag. Onrealistisch hoog en overbodig. Twee maanden geleden deed ik een poging om deze regel te schrappen echter hielden de ChristenUnie, het CDA en de SGP het voorstel tegen.

Over overbodig  innen van geld gesproken. Vorige maand werd de vraag, in dit blad, aan de burgemeester gesteld waarom er hondenbelasting betaald moet worden. Een uitvoerig antwoord volgde met als conclusie dat de opbrengst van de geinde belasting ten goede komt aan de gemeentekas. Kampen Sociaal is van mening dat de belasting kan vervallen. Het innen van belasting kost de gemeente veel en de eigenaar van een hond kan zijn afvalzakjes prima zelf kopen. De bereidheid om de uitwerpselen van de hond op te ruimen zal toenemen is mijn overtuiging."

Een terugkerend thema waar ik geregeld over schrijf is het dossier Kievitstraat. U weet wel de hoek Kievitstraat – Haatlanderdijk die acht jaar geleden aangekocht moest worden voor een half miljoen euro. De poort naar het industrieterrein zou een aanzienlijke verfraaiing tegemoet zien. Afgelopen zomer stelde ik al vragen aan het college of er nog actie ondernomen wordt op de locatie. Met afgrijzen kijken omwonenden nog steeds tegen een berg puin en onkruid aan. Het lukt schijnbaar niet om in acht jaar tijd een lapje grond van ongeveer 1500m2 strak te trekken.", aldus Richard Boddeus.

04-12-2017 | 13:27 uur

klaas-knijnenberg

Klaas Knijnenberg naar Kampen Sociaal

Klaas Knijnenberg heeft zich aangesloten bij Kampen Sociaal, de politieke partij die komend voorjaar meedoet met de gemeenteraadsverkiezingen. De oud-fractievoorzitter van Gemeentebelang Kampen maakte dat afgelopen week bekend. 

Voor Knijnenberg, die de afgelopen vier jaren politiek niet actief was, begon het weer te kriebelen: "Jarenlang heb ik mij ingezet voor het belang van de inwoners van Kampen, na vier jaar rust wil ik graag mijn steentje weer bijdragen. Kampen Sociaal is een enthousiaste club mensen die oog heeft voor alle mensen in de samenleving, een samenleving waarin iedereen meetelt. Het is ook een partij die oog heeft voor wonen en werken in de binnenstad, iets wat ik, als binnenstadsbewoner, erg belangrijk vind. Bij Kampen Sociaal voel ik mij thuis."

Geboren Kampenaar Knijnenberg, werkzaam bij de belastingdienst, staat op een verkiesbare vierde plek.