Nieuws

20-06-2022 | 16:38 uur

richardboddeuswethouder

Kampen Sociaal draagt Richard Boddeus voor als wethouder

Richard Boddeus is door Kampen Sociaal voorgedragen om wethouder te worden. De partij heeft enige tijd geleden dat besloten. Nu de onderhandelingen over een nieuw coalitieprogramma in een laatste fase zitten komt de partij naar buiten met de kandidaat. Kampen Sociaal gaat een college vormen met de ChristenUnie, SGP, CDA en GroenLinks.

Commissielid en secretaris van Kampen Sociaal Lenie van Asselt is blij met de keuze: "Richard heeft 12 jaren politieke ervaring als raadslid, is sociaal bewogen en heeft een groot hart voor Kampen en haar inwoners. Zijn inzet om het voor mensen die het minder hebben beter te maken heeft Kampen nodig. Richard ziet altijd kansen en heeft organisatorisch talent, dat zagen we bij het opzetten van de Pinkstervrijmarkt, een evenement waar inmiddels duizenden mensen op afkomen. Daarnaast ziet hij het grote belang van de culturele sector voor de inwoners en bezoekers van de gemeente Kampen."

Richard kijkt ernaar uit om wethouder te worden: "Het is mooi om je in te zetten voor de inwoners van de gemeente Kampen, dat deed ik al als raadslid maar hoop het nu nog meer te kunnen doen als wethouder. Een socialer Kampen met oog voor de omgeving, waar het goed leven en werken is en waar je als buitenstaander hartelijk wordt ontvangen, daar ga ik mij voor inzetten."

Richard werd geboren in Kampen en werkt op dit moment als verpleegkundige in Zwolle. 

08-03-2022 | 17:19 uur

jonnesiebrand

Jonne Siebrand: Elk kind moet kunnen sporten

Atlete Jonne Siebrand kon nog maar net praten toen ze tegen haar ouders zei: “Ik wil op rennen.” Enige tijd later werd Jonne ingeschreven bij atletiekvereniging Isala’96 en heeft ze zich ontwikkeld tot een allround atlete. Recent heeft Jonne voor het eerst meegedaan aan de Nederlands kampioenschappen meerkamp senioren waar hoogspringen, kogelstoten, verspringen, hardlopen en hordenlopen de onderdelen zijn. 

Jonne heeft hard moeten werken om zo ver te komen: “Dat vind ik niet erg, ik sport iedere dag en heb daar plezier in, dat doe ik liever dan op de bank liggen. Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat mijn ouders mij vanaf het begin konden ondersteunen.” 

Voor de politieke partij Kampen Sociaal is Jonne een van de lijstduwers: “Eigenlijk vind ik dat ieder kind moet kunnen sporten en dat sporten gestimuleerd moet worden vanuit de gemeente. Als een kind sport draagt dat bij aan de ontwikkeling van het kind. Lichamelijk en geestelijk wordt een kind sterker als het sport en als er gesport wordt in teamverband worden sociale vaardigheden bijgebracht. De gemeente zou samen met de sportverenigingen garant moeten staan voor voldoende trainers zodat meer kinderen kunnen sporten. Kampen Sociaal wil investeren in sport, daarom steun en stem ik hen. ”

Jonne wil nog lang niet stoppen met sporten. Haar trainer wil dat ze zich meer gaat toeleggen op kogelstoten en discuswerpen maar ze vindt alle onderdelen van de meerkamp nog te leuk: “Ik wil een nog betere allrounder worden en haal voldoening uit het trainen van kinderen.” 

Jonne staat op plek 20 van de kandidatenlijst van Kampen Sociaal.

08-03-2022 | 17:12 uur

zonnepanelenophetdak

Kampen Sociaal: 'Leg eerst zonnepanelen op daken' 

De fractie van Kampen Sociaal wil dat het college zich aan de afspraken houdt over het eerst aanleggen van zonnepanelen op daken en niet op weilanden en landbouwgrond.

Kampen Sociaal is zeer kritisch over het ontwikkelen van zonneparken op weilanden en landbouwgronden. In het kader van verduurzaming willen veel burgers, boeren en tuinders o.a. zonnepanelen op daken leggen. Zij krijgen te horen dat het net onvoldoende capaciteit heeft om te kunnen worden aangesloten. Zonnegilde, RWE en Solarfields willen in IJsselmuiden aan de Hagedoornweg maar liefst 48 ha landbouwgrond grotendeels met zonnepanelen volzetten. Door deze bedrijven gezamenlijk is een informatieavond gehouden.

Commissielid Lenie van Asselt: “Notabene met slechts een week tijd en in de voorjaarsvakantie om te reageren op een uitnodiging voor deelname aan de informatieavond over dit zeer ingrijpend plan”. Velen voelen zich overvallen door, zo blijkt, het al in een vergevorderd stadium voorliggend plan. Het feit dat er nu ineens wel voldoende netwerkcapaciteit is voor een zo groot project waar het de bedoeling is dat dit project nog groter zou moeten worden, terwijl inwoners nul op het rekest krijgen, is niet te begrijpen.

Kampen Sociaal wil dat iedereen zijn zegje kan doen en de gemeente Kampen hier goed naar luistert.

De nu voorgestelde “landschapsvervuiling” is onnodig omdat er betere oplossingen zijn die ook nog eens in het voordeel zijn van de inwoners van de gemeente Kampen.

28-02-2022 | 16:31 uur

wijkcentrumreyersdam

Kampen Sociaal wil meer aandacht voor eenzaamheid 

De politieke partij Kampen Sociaal wil dat er meer aandacht komt voor mensen die eenzaam zijn. Eenzaamheid is een groot probleem en leidt tot een slechtere gezondheid. Daarom moet er meer werk gemaakt worden om eenzaamheid te bestrijden en moet er meer gebruik worden gemaakt van wijkcentra en buurthuizen.

Volgens raadslid Lammert Bastiaan valt er nog veel te verbeteren: “Enkele jaren geleden is er door de landelijke overheid gezegd dat mensen langer op zichzelf moeten wonen en zelf de verantwoording over hun leven moeten houden. Veel mensen kunnen de regie over hun leven goed in eigen handen houden en dat is goed. Maar er is ook een groep mensen waarbij het onderhouden van sociale contacten lastiger wordt. We zien in de praktijk niet terug dat mensen zelf koffieochtenden gaan organiseren, samen gaan sporten of uitstapjes gaan maken.  Nu er weer meer mag en maatregelen rondom het coronavirus voor een groot gedeelte zijn vervallen kunnen sociale contacten weer aangehaald worden."

Het organiseren van verschillende activiteiten moet volgens Bastiaan dan ook opgepakt worden door de gemeente: “Een koffieochtend organiseren doe je als oudere misschien niet zo heel snel en makkelijk, maar daar is wel veel behoefte aan. En als dat dan ook nog eens in de wijk gebeurt waar je woont dan wordt het mensen nog eens makkelijk gemaakt en is de drempel om te gaan minder groot. Zie het als een steuntje in de rug voor mensen, het moet laagdrempelig en levert veel op."

14-02-2022 | 13:06 uur

begraafplaatsbovenbroek

Kampen Sociaal wil aula begraafplaats als gemeentelijk monument 

Als het aan de fractie van Kampen Sociaal ligt wordt de aula van de begraafplaats aan de Bovenbroeksweg een gemeentelijk monument. De typische naoorlogse bouw van de aula is nog goed intact en verdient het om opgenomen te worden als gemeentelijk monument.

Wederopbouwarchitectuur wordt vaak vergeten als het gaat om architectuur dat beschermd dient te worden voor generaties na ons aldus fractievoorzitter Richard Boddeus: “De aula is een mooi voorbeeld van hoe er gebouwd werd na de oorlog. In Kampen hebben we slechts twee monumenten van na de oorlog die op de lijst staan als gemeentelijk monument, de Stadsherberg aan de IJsselkade en de voormalige Hanzeschool aan de Oostzeestraat.” 

Of ‘Bovenbroek’ ook daadwerkelijk monument wordt weet Boddeus nog niet: “Ik hoop het, we hoeven als eigenaar van de aula geen overleg te voeren, dat scheelt een hoop. Als we de aula opnemen in de lijst van gemeentelijke monumenten mogen we het uiterlijk niet zomaar aanpassen en moeten we het beschermen.”

07-02-2022 | 09:20 uur

gemeentewerf2

Kampen Sociaal: 'Onderzoek verplaatsing gemeentewerf'

Als het aan de fractie van Kampen Sociaal ligt komt er een onderzoek door de rekenkamer naar de verwachtte voordelen van de verplaatsing van de gemeentewerf enkele jaren geleden. De werf werd in 2016 verplaatst van het industrieterrein in Kampen naar industrieterrein Zendijk in IJsselmuiden.  

Kampen Sociaal heeft de rekenkamer gevraagd om de verplaatsing op voor- en nadelen te onderzoeken, fractievoorzitter Richard Boddeus: “We zouden graag willen weten of het financieel voordeel zich ook werkelijk in de praktijk aandient. Zitten medewerkers van de gemeente korter of langer in de bedrijfswagens, zijn we minder of meer aan brandstof kwijt en besparen we nou op de gebruiksduur van de bedrijfswagens? We kunnen als gemeente leren van de uitkomsten, wat die ook zijn.” 

Destijds werd de verplaatsing als buitenkans gezien door een meerderheid van de gemeenteraad. De gemeente Kampen kon het oude terrein verkopen aan Schotte voor de uitbreiding van de fabriek, die uitbreiding heeft nooit plaatsgevonden. Schotte gaat haar activiteiten naar Ens verplaatsen.

07-02-2022 | 09:15 uur

zwembaddesteur

Kampen Sociaal wil schoolzwemmen terug in het basisonderwijs

Voor de aanstaande verkiezingen van 16 maart 2022 is één van de speerpunten van Kampen Sociaal het herinvoeren van het schoolzwemmen voor alle kinderen in Kampen.

Dit jaar stelt de regering extra geld beschikbaar voor het bewegingsonderwijs op de basisschool. Met name ‘een gezonde levensstijl’ staat centraal in het huidige kabinet. Het geld is beschikbaar voor een extra uur sport of bewegen op school. Dit mag ook een zwemles zijn.

Kampen Sociaal heeft overlegd met de betrokken ambtenaar van de gemeente. Duidelijk werd, dat er qua ruimte voldoende mogelijkheden zijn in de beide zwembaden in Kampen. Het gaat om ongeveer 1000 kinderen per jaar, in de groepen 3 of 4. Schoolzwemmen is tevens een stimulans voor het gebruik van de beide baden, zowel in Kampen als IJsselmuiden.

Zwemonderwijs is erg belangrijk voor de veiligheid, zeker in een waterrijk gebied als Kampen. De kosten voor particulier zwemonderwijs zijn dusdanig hoog dat dit voor veel mensen, die net boven- of van een minimaal inkomen leven, niet te betalen is. Kampen Sociaal wil voorkomen dat er ook op dit gebied een tweedeling in de maatschappij ontstaat.

Iedereen moet kunnen meedoen!

22-01-2022 | 18:30 uur

vaccinatielocatiebovenkerk

Kampen Sociaal is blij met vaccinatielocatie in Kampen

De politieke partij Kampen Sociaal is blij met een vaccinatielocatie in Kampen. De partij had in december vragen aan het college gesteld of ze bij de GGD wilde aandringen op een permanente locatie in Kampen.

Fractievoorzitter Richard Boddeus: "Het openstellen van een vaccinatielocatie in Kampen was een wens van Kampen Sociaal. Dat scheelt heel wat kilometers rijden en verhoogt de bereidheid om te vaccineren." 
De locatie is open tot in ieder geval 19 februari op donderdag, vrijdag en zaterdag aan de Koornmarkt 28. Een afspraak maken is niet nodig.

15-01-2022 | 19:35 uur

bloemetjetausch

Kampen Sociaal wenst heropende winkeliers succes

Winkeliers en kappers mochten vanaf zaterdag weer open nadat ze een maand op slot zaten vanwege de coronapandemie. Wat een drukke periode voor de ondernemers had moeten worden werd door de opgelegde sluiting een uiterst sobere periode met nagenoeg geen omzet.

Raadsleden Lammert Bastiaan en Richard Boddeus trokken de stad in om enkele ondernemers een bloemetje te overhandigen en wensten hen succes. Bastiaan: "Een hart onder de riem voor alle ondernemers die het zo moeilijk hebben. We hopen dat veel mensen weer fysiek hun aankopen gaan doen bij een van de Kamper bedrijven."

12-01-2022 | 11:32 uur

groep20221641569180

Kampen Sociaal stelt kandidatenlijst vast

De politieke partij Kampen Sociaal heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart vastgesteld. De lokale partij heeft gekozen voor ervaring en nieuw talent. Huidig fractievoorzitter Richard Boddeus wordt weer lijsttrekker en is unaniem gekozen. 

Ervaren politicus Boddeus is al 12 jaar raadslid en gaat voor zijn vierde termijn. Hij combineert het raadslidmaatschap naast zijn werk als verpleegkundige. Hij maakt zich hard voor betaalbare goede zorg en een aantrekkelijke binnenstad. Op de tweede plaats staat huidig raadslid Lammert Bastiaan, hij gaat voor zijn derde termijn als raadslid. Bastiaan is in het dagelijks leven welzijnswerker. Het tegengaan van eenzaamheid met name onder ouderen is zijn doel. Nummer drie is een nieuw gezicht. Scopieverpleegkundige Eljada Bos wil voor Kampen Sociaal de raad in. Naast moeder is Bos vrijwilligster bij korfbalvereniging DOS. Haar grote ideaal is om schoolzwemmen weer terug te krijgen, daar wil ze zich voor inzetten. Een vertrouwd gezicht vinden we op de vierde plaats van de lijst. Klaas Knijnenberg is applicatiebeheerder van beroep en is in het verleden al eens raadslid geweest, de afgelopen jaren was hij commissielid. Armoedebestrijding is een van de prioriteiten waaraan hij wil werken. Lenie van Asselt staat op plaats vijf. Deze voormalig ambtenaar met een boerenbedrijf zet haar tanden in op taaie dossiers o.a. rond bouwen en wonen en gaat voor verantwoorde klimaatbeheersing. Op plek zes hebben wij een nieuw gezicht. Woonbegeleidster Sabrina Kanis wil haar kennis inzetten voor goede zorg voor mensen met psychische problematiek maar wil ook de overlast van zorgwoningen terugdringen. Kunstenares en onderwijzeres Kim van Norren staat op plek zeven. Ze wil een sterkere culturele sector en een aantrekkelijk klimaat voor kunstenaars. Wiep Koppert staat op plek acht. Zij wil meer aandacht voor jongeren en een toegankelijkere stad voor mensen met een beperking.

De kieslijst bestaat uit 22 kandidaten. Kamper atlete Jonne Siebrand, violiste Marieke Bastiaan uit ’s Heerenbroek en theaterregisseur Frans Leenderts uit Zalk sluiten de lijst af en zijn de lijstduwers.

21-11-2021 | 22:11 uur

logo

Kampen Sociaal wil priklocatie in Kampen

De gemeenteraadsfractie van Kampen Sociaal wil dat het college zich gaat inspannen om een vaccinatielocatie in Kampen te krijgen met ruimere openingstijden dan dat de GGD nu aankondigt. Volgens de politieke partij is de afstand naar Zwolle te groot om een boosterprik op te halen voor groepen die zich willen laten inenten met het coronavaccin. De partij gaat schriftelijk vragen stellen aan burgemeester en wethouders.

De GGD wil nu enkele uren met de prikbus bij de Bovenkerk gaan staan op zaterdag 27 november en dat is volgens Kampen Sociaal niet voldoende. Fractievoorzitter Richard Boddeus wil dat het college zich tot het uiterste in gaat spannen om de gewenste priklocatie naar Kampen toe te halen met ruimere openingstijden: "Tijdens de eerste vaccinatieronde stond op het burgemeester Berghuisplein een priktent zodat het voor mensen makkelijk was om zich in Kampen te laten vaccineren. Wil je dat een groot gedeelte van de bevolking zich laat inenten moet je het ze makkelijk maken, nu is het te omslachtig om je te laten vaccineren en zijn de tijden wel heel beperkt.  Het aantal patiënten met corona neemt nog steeds toe in de ziekenhuizen en raakt de zorg overbelast wat ook Kampenaren raakt." 

Het coronavirus heeft sinds de uitbraak vorig jaar maart vele tientallen sterfgevallen gemaakt in Kampen, enkele duizenden mensen werden ziek. 

15-11-2021 | 09:43 uur

stedelijkmuseumkampen

Aankoopbudget museum verhoogd

Het Stedelijk Museum Kampen heeft met ingang van volgend jaar extra budget voor aankopen, de gemeenteraad besloot dat donderdagavond op initiatief van Kampen Sociaal. Het huidig budget om werken aan te schaffen bedraagt iets minder dan tien cent per inwoner, dat wordt verhoogd met vijfentwintig cent per inwoner.

Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus is blij dat het voorstel brede steun kreeg in de gemeenteraad: "Het museum kan straks structureel meer aankopen doen die een link hebben met de gemeente Kampen. Een mooi stuk zilver gemaakt door een Kamper zilversmid, een hedendaags schilderij of een ander gewenste aanwinst kan zo verworven worden."

Kampen Sociaal diende samen met GBK, GroenLinks, D66, PvdA en CDA het amendement in welke ook gesteund werd door de VVD en de SGP.

07-11-2021 | 22:14 uur

schansbuitenwacht

Kampen Sociaal: 'Geen kogge op Schans Buitenwacht'

De fractie van Kampen Sociaal wil dat de ontwikkeling van de locatie Schans Buitenwacht, nabij het station, niet belemmerd wordt door de kogge. Donderdag dient de fractie een voorstel in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Nu wordt de locatie waar voorheen de Buitenwacht stond nog genoemd als mogelijke locatie voor de kogge. Fractievoorzitter Richard Boddeus: "De kogge heeft op die plek niets te zoeken, het kan mogelijk de ontwikkeling van Schans Buitenwacht vertragen, dat willen we niet. Het is meer dan tien jaar geleden dat discotheek de Buitenwacht afbrandde, plannen zijn gemaakt met belanghebbenden maar door financiële problemen is ontwikkeling van dat gebied opgeschort. Er is lang genoeg gewacht, we moeten nu aan de slag."

14-10-2021 | 21:29 uur

bushalte

Kampen Sociaal stelt vragen over openbaar vervoer

De politieke partij Kampen Sociaal heeft aan het college vragen gesteld over het opheffen van het busvervoer in Kampen. De partij vindt dat het college bij de provincie opheldering moet vragen over het verdwijnen van busvervoer. Tijdens de coronaperiode werd er minder gereisd en is besloten om lijnen in de provincie te schrappen. Na de lockdown is een gedeelte van het vervoer niet weer herstart. 

“Wat is nou de bedoeling met het busvervoer?” vraagt fractievoorzitter Richard Boddeus zich af. “Is het zo dat een groot gedeelte van het vervoer nooit meer terugkomt? Wij hebben geen idee wat onze inwoners te wachten staat."

Boddeus kan zich wel voorstellen dat de grote bussen verdwijnen als daar weinig mensen in zitten maar ziet ook een alternatief: “Kleinere bussen zouden een oplossing kunnen zijn, die zijn ook nog eens milieuvriendelijker. Er zijn mensen afhankelijk van het openbaar vervoer die mensen moeten wel voor een acceptabele prijs van a naar b kunnen reizen.”

De partij houdt hoop dat de provincie met een goed plan komt voor het openbaar vervoer, de bushaltes staan er nog steeds. 

05-07-2021 | 10:39 uur

afvalbeleid_onder_de_loep

Afvalbeleid onder de loep

Gemeente Kampen gaat het gehele afvalbeleid onder de loep nemen. Deze toezegging deed wethouder Van der Sluis aan de gemeenteraad op vragen van fractievoorzitter Richard Boddeus. 

Volgens de politieke partij is het afvalbeleid toe aan een herijking, Boddeus: “Te volle afvalbakken in het weekend, te veel zwerfafval en het continu aanbieden van plastic afval in het centrum zijn een doorn in het oog voor menig inwoner. Je kunt je afvragen of dat wat we doen nog goed genoeg is want het aantal inwoners en toeristen groeit en we hebben een ander consumptiepatroon, corona heeft dat versterkt."

Wethouder Van der Sluis kon meegaan met de argumentatie van Boddeus en wil later de bevindingen presenteren aan de gemeenteraad. 

07-06-2021 | 09:42 uur

corona-stadsbrug

Kampen Sociaal wil van eenrichtingsverkeer voetgangers Stadsbrug af

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn wil de fractie van Kampen Sociaal van het eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug af.

De partij heeft het college gevraagd de borden weg te halen en de beperkingen op te heffen. Het eenrichtingsverkeer werd vorig jaar, tijdens de eerste periode van de pandemie, ingesteld.

Volgens fractievoorzitter Richard Boddeus kunnen de borden spoedig weggehaald worden: “We weten dat het coronavirus zich in de buitenlucht amper verspreid en als het zich verspreid dan gebeurt dat als men langdurig bij elkaar in de buurt is. Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn komen er ook minder besmettingen bij, dat is goed nieuws. De verbodsborden kunnen daarom weg.”

20-04-2021 | 19:35 uur

zwerfafval

Kampen Sociaal: 'Volle prullenbakken verergeren zwerfafval'

Volle prullenbakken in binnenstad, winkelcentra en plantsoen zorgen er in toenemende mate voor dat er meer zwerfafval ontstaat. De fractie van Kampen Sociaal wil een schonere stad en heeft het college tot actie gemaand.

Fractievoorzitter Richard Boddeus is recent weer aangesproken door inwoners: ‘Sinds kort staan er grote reclamezuilen die de inwoners van Kampen er op moeten wijzen dat afval in de prullenbak hoort, dat is goed maar als tegelijkertijd de bakken uitpuilen heeft de campagne maar beperkt zin.’ De fractie van Kampen Sociaal wil daarom meer actie, Boddeus: ‘Iets vaker de prullenbakken legen scheelt een hoop zwerfafval, beperkt ongedierte en vermindert ergernissen onder de mensen.’

21-02-2021 | 19:35 uur

theologischeuniversiteit

Kampen Sociaal: 'Hotelfunctie Theologische Universiteit zou mooi zijn'

Nu de synode van de gereformeerde kerken vrijgemaakt besloten heeft dat haar universiteit aan de Broederweg mag verhuizen doemt de vraag op welke invulling het pand moet gaan krijgen mocht de verhuizing door gaan. De fractie van Kampen Sociaal wil dat het college vroegtijdig in gesprek gaat met het bestuur van de universiteit over die invulling.

Hoewel er nog geen besluit is genomen over een eventuele verhuizing staan wel alle seinen op groen. De politieke partij wil daarom dat het college in gesprek gaat en nadrukkelijk bij die gesprekken in gaat zetten op een hotelfunctie. Fractievoorzitter Richard Boddeus: "Hoewel de 'domineesfabriek' eigendom is van het kerkverband kunnen we wel voorwaarden verbinden aan een nieuwe invulling, de kans dat er weer onderwijs gegeven gaat worden in de universiteit lijkt mij nihil. Tot aan 1923 heeft hotel Pays Bas aan de Broederweg gezeten, het zou mooi zijn als het pand weer een hotel wordt, we kunnen nog wel wat slaapplekken gebruiken in Kampen."

Broederweg 15 werd gebouwd in 1889, toen had het een hotelfunctie. Hotel des Pays Bas had in 1913 zijn prominentste gast; prins Hendrik, echtgenoot van voormalig koningin Wilhelmina.

12-02-2021 | 18:30 uur

puzzeltocht2020

Winnaars puzzeltocht Kampen Sociaal bekend

De puzzeltocht die de politieke partij Kampen Sociaal bedacht had, langs historische gebouwen in de binnenstad van Kampen, heeft drie winnaars opgeleverd. Tientallen kinderen hebben met hun ouders of grootouders de puzzeltocht gelopen en daarmee was de tocht een succes. 

Vrijdagmiddag overhandigde fractievoorzitter Richard Boddeus de prijzen. Silke Bouma won een waardebon van Home of Entertainment, Laeticia Langebeeke kan speelgoed uitzoeken bij Intertoys en Luuk Pikkert mag stripboeken gaan lezen, hij won een bon van stripboekhandel de Fantast.
Alle oplossingen die binnen kwamen waren goed. De puzzeltocht kan nog steeds gelopen worden en is te vinden op de facebookpagina van Kampen Sociaal.