Nieuws

12-01-2022 | 11:32 uur

groep20221641569180

Kampen Sociaal stelt kandidatenlijst vast

De politieke partij Kampen Sociaal heeft haar kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart vastgesteld. De lokale partij heeft gekozen voor ervaring en nieuw talent. Huidig fractievoorzitter Richard Boddeus wordt weer lijsttrekker en is unaniem gekozen. 

Ervaren politicus Boddeus is al 12 jaar raadslid en gaat voor zijn vierde termijn. Hij combineert het raadslidmaatschap naast zijn werk als verpleegkundige. Hij maakt zich hard voor betaalbare goede zorg en een aantrekkelijke binnenstad. Op de tweede plaats staat huidig raadslid Lammert Bastiaan, hij gaat voor zijn derde termijn als raadslid. Bastiaan is in het dagelijks leven welzijnswerker. Het tegengaan van eenzaamheid met name onder ouderen is zijn doel. Nummer drie is een nieuw gezicht. Scopieverpleegkundige Eljada Bos wil voor Kampen Sociaal de raad in. Naast moeder is Bos vrijwilligster bij korfbalvereniging DOS. Haar grote ideaal is om schoolzwemmen weer terug te krijgen, daar wil ze zich voor inzetten. Een vertrouwd gezicht vinden we op de vierde plaats van de lijst. Klaas Knijnenberg is applicatiebeheerder van beroep en is in het verleden al eens raadslid geweest, de afgelopen jaren was hij commissielid. Armoedebestrijding is een van de prioriteiten waaraan hij wil werken. Lenie van Asselt staat op plaats vijf. Deze voormalig ambtenaar met een boerenbedrijf zet haar tanden in op taaie dossiers o.a. rond bouwen en wonen en gaat voor verantwoorde klimaatbeheersing. Op plek zes hebben wij een nieuw gezicht. Woonbegeleidster Sabrina Kanis wil haar kennis inzetten voor goede zorg voor mensen met psychische problematiek maar wil ook de overlast van zorgwoningen terugdringen. Kunstenares en onderwijzeres Kim van Norren staat op plek zeven. Ze wil een sterkere culturele sector en een aantrekkelijk klimaat voor kunstenaars. Wiep Koppert staat op plek acht. Zij wil meer aandacht voor jongeren en een toegankelijkere stad voor mensen met een beperking.

De kieslijst bestaat uit 22 kandidaten. Kamper atlete Jonne Siebrand, violiste Marieke Bastiaan uit ’s Heerenbroek en theaterregisseur Frans Leenderts uit Zalk sluiten de lijst af en zijn de lijstduwers.

21-11-2021 | 22:11 uur

logo

Kampen Sociaal wil priklocatie in Kampen

De gemeenteraadsfractie van Kampen Sociaal wil dat het college zich gaat inspannen om een vaccinatielocatie in Kampen te krijgen met ruimere openingstijden dan dat de GGD nu aankondigt. Volgens de politieke partij is de afstand naar Zwolle te groot om een boosterprik op te halen voor groepen die zich willen laten inenten met het coronavaccin. De partij gaat schriftelijk vragen stellen aan burgemeester en wethouders.

De GGD wil nu enkele uren met de prikbus bij de Bovenkerk gaan staan op zaterdag 27 november en dat is volgens Kampen Sociaal niet voldoende. Fractievoorzitter Richard Boddeus wil dat het college zich tot het uiterste in gaat spannen om de gewenste priklocatie naar Kampen toe te halen met ruimere openingstijden: "Tijdens de eerste vaccinatieronde stond op het burgemeester Berghuisplein een priktent zodat het voor mensen makkelijk was om zich in Kampen te laten vaccineren. Wil je dat een groot gedeelte van de bevolking zich laat inenten moet je het ze makkelijk maken, nu is het te omslachtig om je te laten vaccineren en zijn de tijden wel heel beperkt.  Het aantal patiënten met corona neemt nog steeds toe in de ziekenhuizen en raakt de zorg overbelast wat ook Kampenaren raakt." 

Het coronavirus heeft sinds de uitbraak vorig jaar maart vele tientallen sterfgevallen gemaakt in Kampen, enkele duizenden mensen werden ziek. 

15-11-2021 | 09:43 uur

stedelijkmuseumkampen

Aankoopbudget museum verhoogd

Het Stedelijk Museum Kampen heeft met ingang van volgend jaar extra budget voor aankopen, de gemeenteraad besloot dat donderdagavond op initiatief van Kampen Sociaal. Het huidig budget om werken aan te schaffen bedraagt iets minder dan tien cent per inwoner, dat wordt verhoogd met vijfentwintig cent per inwoner.

Kampen Sociaal fractievoorzitter Richard Boddeus is blij dat het voorstel brede steun kreeg in de gemeenteraad: "Het museum kan straks structureel meer aankopen doen die een link hebben met de gemeente Kampen. Een mooi stuk zilver gemaakt door een Kamper zilversmid, een hedendaags schilderij of een ander gewenste aanwinst kan zo verworven worden."

Kampen Sociaal diende samen met GBK, GroenLinks, D66, PvdA en CDA het amendement in welke ook gesteund werd door de VVD en de SGP.

07-11-2021 | 22:14 uur

schansbuitenwacht

Kampen Sociaal: 'Geen kogge op Schans Buitenwacht'

De fractie van Kampen Sociaal wil dat de ontwikkeling van de locatie Schans Buitenwacht, nabij het station, niet belemmerd wordt door de kogge. Donderdag dient de fractie een voorstel in tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Nu wordt de locatie waar voorheen de Buitenwacht stond nog genoemd als mogelijke locatie voor de kogge. Fractievoorzitter Richard Boddeus: "De kogge heeft op die plek niets te zoeken, het kan mogelijk de ontwikkeling van Schans Buitenwacht vertragen, dat willen we niet. Het is meer dan tien jaar geleden dat discotheek de Buitenwacht afbrandde, plannen zijn gemaakt met belanghebbenden maar door financiële problemen is ontwikkeling van dat gebied opgeschort. Er is lang genoeg gewacht, we moeten nu aan de slag."

14-10-2021 | 21:29 uur

bushalte

Kampen Sociaal stelt vragen over openbaar vervoer

De politieke partij Kampen Sociaal heeft aan het college vragen gesteld over het opheffen van het busvervoer in Kampen. De partij vindt dat het college bij de provincie opheldering moet vragen over het verdwijnen van busvervoer. Tijdens de coronaperiode werd er minder gereisd en is besloten om lijnen in de provincie te schrappen. Na de lockdown is een gedeelte van het vervoer niet weer herstart. 

“Wat is nou de bedoeling met het busvervoer?” vraagt fractievoorzitter Richard Boddeus zich af. “Is het zo dat een groot gedeelte van het vervoer nooit meer terugkomt? Wij hebben geen idee wat onze inwoners te wachten staat."

Boddeus kan zich wel voorstellen dat de grote bussen verdwijnen als daar weinig mensen in zitten maar ziet ook een alternatief: “Kleinere bussen zouden een oplossing kunnen zijn, die zijn ook nog eens milieuvriendelijker. Er zijn mensen afhankelijk van het openbaar vervoer die mensen moeten wel voor een acceptabele prijs van a naar b kunnen reizen.”

De partij houdt hoop dat de provincie met een goed plan komt voor het openbaar vervoer, de bushaltes staan er nog steeds. 

05-07-2021 | 10:39 uur

afvalbeleid_onder_de_loep

Afvalbeleid onder de loep

Gemeente Kampen gaat het gehele afvalbeleid onder de loep nemen. Deze toezegging deed wethouder Van der Sluis aan de gemeenteraad op vragen van fractievoorzitter Richard Boddeus. 

Volgens de politieke partij is het afvalbeleid toe aan een herijking, Boddeus: “Te volle afvalbakken in het weekend, te veel zwerfafval en het continu aanbieden van plastic afval in het centrum zijn een doorn in het oog voor menig inwoner. Je kunt je afvragen of dat wat we doen nog goed genoeg is want het aantal inwoners en toeristen groeit en we hebben een ander consumptiepatroon, corona heeft dat versterkt."

Wethouder Van der Sluis kon meegaan met de argumentatie van Boddeus en wil later de bevindingen presenteren aan de gemeenteraad. 

07-06-2021 | 09:42 uur

corona-stadsbrug

Kampen Sociaal wil van eenrichtingsverkeer voetgangers Stadsbrug af

Nu de coronamaatregelen versoepeld zijn wil de fractie van Kampen Sociaal van het eenrichtingsverkeer voor voetgangers op de Stadsbrug af.

De partij heeft het college gevraagd de borden weg te halen en de beperkingen op te heffen. Het eenrichtingsverkeer werd vorig jaar, tijdens de eerste periode van de pandemie, ingesteld.

Volgens fractievoorzitter Richard Boddeus kunnen de borden spoedig weggehaald worden: “We weten dat het coronavirus zich in de buitenlucht amper verspreid en als het zich verspreid dan gebeurt dat als men langdurig bij elkaar in de buurt is. Nu er steeds meer mensen gevaccineerd zijn komen er ook minder besmettingen bij, dat is goed nieuws. De verbodsborden kunnen daarom weg.”

20-10-2020 | 17:52 uur

20-10-2020-120-10-2020-220-10-2020-3

Kampen Sociaal wil herstel Kamper Canon

De fractie van Kampen Sociaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over het vervallen kunstwerk de Kamper Canon op het Van Heutszplein. Het mozaïekkunstwerk dat de geschiedenis van Kampen moet uitbeelden werd negen jaar geleden gemaakt door de Amsterdamse kunstenaar Barbara Broekman en werd geplaatst op twee rondelen in de waterkerende muur. 

Fractievoorzitter Richard Boddeus vindt dat de gemeente in actie moet komen: ‘Het kunstwerk kostte destijds 150.000 euro waarvan Kampen 50.000 euro betaalde en is in relatief korte tijd beschadigd geraakt. Herstel is goed mogelijk en dat verdient het ook, er moet iets gebeuren voordat er verder verval optreedt.’ 

Het mozaïek bestaat uit 50 ‘vensters’ die de 1000-jarige geschiedenis van Kampen moet verbeelden. Een rondeel beslaat de periode 1000-1800 en een rondeel de periode vanaf 1800 tot heden. 

14-09-2020 | 16:15 uur

meerwoningen

Kampen moet meer betaalbare woningen bouwen

De politieke partij Kampen Sociaal wil dat er meer woningen gebouwd gaan worden in het goedkopere segment. Volgens de partij staan er nu vooral bouwprojecten in de planning waarbij huizen 250.000 euro of meer moeten gaan kosten. 

Fractievoorzitter Richard Boddeus snapt niet waarom het college woningbouw voor middeninkomens laat liggen: ‘Nu liggen er kansen, er is een tekort aan geschikte betaalbare woningen voor een groep mensen die wel wil maar niet kan. De wijken Onderdijks en het Stationskwartier zijn bijna volgebouwd en plannen voor betaalbare woningbouw aan Kamper zijde zijn er nagenoeg niet. Het Reevegebied is vooral bedoeld voor huizen van drie ton of duurder, dat kan een startende onderwijzer, verpleegkundige of politieagent niet betalen.’

De fractie wil dat het college haast gaat maken met plannen waar betaalbare woningbouw plaats kan vinden. Dat kunnen grotere locaties zijn maar ook inbreidingslocaties moeten onderzocht worden. 

30-08-2020 | 20:19 uur

e6eb38ec-92fa-4d63-9c80-3e38f1241c4c

Kampen Sociaal vraagt zich af: 'Toename verkeer binnenstad?'

Is het verkeer op de Vloeddijk en de Burgwal toegenomen door het instellen van eenrichtingsverkeer op de Tweede Ebbingestraat? Dit vraagt de politieke partij Kampen Sociaal zich af. De partij kreeg meerdere vragen vanuit de bewoners die aan beide straten wonen. Daarom pleit de partij voor een onderzoek.

Lenie van Asselt, commissielid van de lokale partij, kreeg de afgelopen tijd meerdere vragen van inwoners: "Het lijkt erop dat de verkeersbewegingen toenemen aan de Vloeddijk en aan de Burgwal, mensen ervaren meer overlast en zijn bang dat zwaardere voertuigen voor schade zorgen aan de woningen. Dat is reden om te onderzoeken hoe het verkeer zich beweegt door de binnenstad."

De partij krijgt niet alleen vragen over de toename van het aantal voertuigen maar ook over de zwaarte van de voertuigen. Van Asselt: "Bewoners geven aan dat zware vrachtwagens en tractoren de kopjes in de kast doen laten rinkelen als devoertuigen vlak langs de gevels denderen. Ook de snelheid van het verkeer maakt bewoners ongerust."

 

Kampen Sociaal heeft het college verzocht om een onderzoek naar de verkeersbewegingen in de binnenstad in te stellen.

11-08-2020 | 14:17 uur

gotischhuis1597151758

Kampen Sociaal vraagt wederom aandacht Gotisch Huis

De fractie van Kampen Sociaal vraagt wederom aandacht voor het Gotisch Huis en wil van het college weten welke actie inmiddels is ondernomen richting rijk en provincie om subsidie te verkrijgen voor het monumentaal complex.

Fractievoorzitter Richard Boddeus: "Het Gotisch Huis aan de Oudestraat, al jaren onze zorg, staat inmiddels elf jaar leeg en heeft van oorsprong een woonfunctie. Juist die woonfunctie zit een subsidie in de weg, had het een andere bestemming gehad dan kwam het pand in aanmerking voor subsidie. Ook het feit dat de beheersstichting, de Nationale Monumentenorganisatie, nog geen vijf jaar bestaat en dat de te verwachten restauratiekosten niet boven de 2,5 miljoen euro uitkomen zit een subsidieaanvraag in de weg.

Door deze bijzondere situatie komen we geen stap verder en gaat de laatmiddeleeuwse woning alleen maar verder achteruit. De gemeente heeft beperkt geld, de provincie of het rijk moeten de Nationale Monumentenorganisatie de hand reiken, het college moet een charmeoffensief starten naar beide overheden en bestuurders overtuigen dat bureaucratische regelgeving het Gotisch Huis niet gaat redden."

Het college heeft een half jaar geleden aangegeven dat ze in gesprek zou gaan met rijk en provincie, Kampen Sociaal wil van het college weten wat de uitkomsten van de gesprekken zijn. 


Nieuws Gemeente Kampen

(bron: gemeente Kampen 18-01-2022)

Coronavirus

Winkels, sportclubs, muziekscholen en contactberoepen zoals kappers kunnen vanaf 15 januari onder voorwaarden weer open. Ook voor het onderwijs en...

Winnende lotnummers kerstbomenactie

Donderdag 6 januari zijn 4695 kerstbomen ingeleverd. De kinderen kregen voor elke ingeleverde kerstboom een kerstduit en een lot. Hieruit heeft...

Voorkom overlast door houtrook

Het wordt kouder. Dat betekent dat in veel huizen de kachel of open haard aangaat. Rook van open haarden, kachels, vuurkorven en barbecues kan...