Armoedebestrijding

  • Alle mogelijkheden om de armoede binnen de gemeente te bestrijden worden aangegrepen. De gemeente laat de heffingen en tarieven niet of slechts gematigd stijgen en voert een ruimhartig kwijtscheldingsbeleid voor huishoudens met een inkomen tot bijstandsniveau. Niet gebruikt geld, begroot voor armoedebestrijding, mag niet terugvallen in de algemene middelen, maar wordt gereserveerd voor tijden dat het mogelijk slechter gaat.
  • Armoede werkt verlammend. Hoewel maatschappelijke instellingen als een voedselbank op zich niet nodig zouden moeten zijn, ondersteunt de gemeente dergelijke initiatieven zo goed mogelijk. 
  • Bij armoedebestrijding behoren eveneens sociale activering en actieve bemiddeling naar werk. Hierbij behandelt de consulent de cliënt met respect, bemiddelt naar passend en duurzaam werk en laat niet alle verantwoordelijkheid bij de cliënt. Dit geldt vooral voor iemand met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.
  • Kinderen zijn gezonder en energieker wanneer ze regelmatig bewegen. Het is onwenselijk als kinderen zijn uitgesloten van deelname aan sportclubs en muziekonderwijs. De regeling om beroep te doen op deelname aan meedoenbon, jeugdsport- en cultuurfonds wordt verhoogd van 110% naar 120% van het sociaal minimum. 
  • De afgelopen jaren is er fors bezuinigd op toch al niet ruimhartige armoederegelingen. Het bezuinigd bedrag moet weer hersteld worden.