Natuur en milieu

  • Kampen Sociaal zet in op bescherming en versterking van de bestaande natuur.
  • Het zogenoemde Groene Hart blijft intact en wordt niet verkleind. Het oude zwembad dient gesloopt te worden en de vrijgekomen plek wordt weer teruggegeven aan de natuur. Het Groene Hart wordt autovrij. 
  • Zwerfvuil dient voortdurend opgeruimd te worden. Een schone omgeving is een visitekaartje voor de bezoeker van onze gemeente. Illegale vuilstort moet behalve opgeruimd, met volle inzet worden bestreden. Opsporing en vervolging van de veroorzakers hebben hoge prioriteit.
  • Duurzaam bouwen wordt verplicht gesteld bij nieuwbouw van woningen en bedrijfspanden. Daarbij moet een maximale inspanning geleverd worden om het energieverbruik en de verspilling van materialen terug te dringen.
  • Bij duurzaamheid gaat de gemeente voorop, ze gaat meer gebruik maken van duurzame energie en producten. Zonnepanelen en andere vormen van duurzame energie moeten worden gestimuleerd. Bij aanschaf van bedrijfsauto’s wordt altijd eerst gekeken naar de minst vervuilende en meest duurzame. 
  • Bij een goed leefmilieu behoort voldoende veiligheid. De gemeente maakt duidelijk in welke gevallen de overheid kan bijdragen aan een betere veiligheid en wat de inwoners hieraan zelf kunnen bijdragen. Veiligheid moet dicht bij huis worden gemaakt. Daarom vervullen wijkagenten een belangrijke taak. Hun werk mag niet in de knel komen, doordat ze regelmatig worden ingezet voor andere politietaken.
  • De gemeente dient terughoudend te zijn met camera's in de openbare ruimte. Cameratoezicht dient aanvullend te zijn en niet plaatsvervangend.
  • Het Kampereiland is een prachtig gebied. De natuurlijke habitat wordt versterkt en boeren worden gestimuleerd hieraan bij te dragen. 
  • Dierenwelzijn staat hoog in het vaandel bij Kampen Sociaal. Daarom zijn megastallen niet welkom in onze stad.