Nieuws

07-03-2023 | 18:49 uur

Afbeelding

Kampen Sociaal bespreekt wachttijden huishoudelijke hulp(WMO) met wethouder

KAMPEN - Tijdens de behandeling van de evaluatie van de Ombudsvrouw vorige maand stelde Sabrina Kanis, namens Kampen Sociaal, kritische vragen over de wachttijden van de aanvraag voor huishoudelijke hulp. Naar aanleiding van een persbericht dat Kampen Sociaal in De Brug van 17 januari plaatste, kwamen er verschillende reacties van bezorgde burgers bij Kampen Sociaal binnen over de lange wachttijden tussen de aanvraag van hulp en de inzet door een zorgorganisatie. ‘Het wordt zo moeilijk gemaakt om zelfstandig te blijven wonen, het voelt als een muur waar je tegen aanloopt’, aldus een van de reacties.

Met deze meldingen is Sabrina Kanis in overleg gegaan met verantwoordelijk wethouder Van der Belt die een toezegging deed dat er extra aandacht werd geschonken aan deze problematiek. Volgens de betrokken ambtenaren hield de gemeente zich aan de wettelijke normen. Het probleem was echter dat er niet voldoende personeel bij de verschillende zorgorganisaties is om deze werkzaamheden uit te voeren. Toch zijn afgelopen tijd, mede door de aandacht die aan dit probleem werd gegeven, de wachttijden terug gelopen. Eind vorig jaar stonden 75 personen te wachten op hulp, inmiddels is dit aantal terug gebracht naar 27.

Op 28 februari ging Kampen Sociaal in gesprek met de ombudsvrouw Ingrid Nauta. Inwoners van Kampen kunnen bij haar terecht wanneer ze ontevreden zijn over de uitvoering van zorg en ondersteuning, jeugdhulp of werk en inkomen door de gemeente Kampen. De ombudsvrouw biedt een luisterend oor, onderzoekt een situatie, bemiddelt, geeft onafhankelijk advies en gaat samen met de inwoner en gemeente op zoek naar oplossingen. Nauta was bekend met de situatie maar ziet ook dat de gemeente aan handen gebonden is, wanneer zorgorganisaties niet kunnen leveren door een tekort op de arbeidsmarktZe hoopt wel dat mensen die tegen deze problematiek aanlopen dit blijven melden, zodat bij de nieuwe aanbesteding dit mee kan worden genomen en van een zorgorganisatie meer creativiteit en flexibiliteit kan worden verwacht zodat aan de vraag kan worden voldaan.

De sociaal ombudsvrouw is bereikbaar via 074-2913597

alle nieuwsberichten