Werk en inkomen 

  • Werkloosheid of een te laag inkomen vergroot de kans op sociaal isolement. Daarom maken wij ons sterk voor voldoende en passende werkgelegenheid voor alle inwoners. De gemeente stelt bij het aantrekken van werkgelegenheid en bij het aanbesteden van werk maatschappelijk verantwoord ondernemen als een vereiste. Hierdoor krijgen mensen met een beperking een betere kans op de arbeidsmarkt. 
  • Bij aanbestedingen worden, zoveel als mogelijk, Kamper bedrijven betrokken. 
  • Niet alleen de binnenstad van Kampen maar de hele gemeente moet een aantrekkelijke omgeving zijn om te ondernemen. De huidige bedrijventerreinen bieden na herinrichting nog voldoende ruimte voor nieuwe ondernemers. Aanleg van nieuwe bedrijventerreinen is voor Kampen Sociaal geen optie.
  • Veel kleine ondernemers leveren een nuttige bijdrage aan het aanbod en de leefbaarheid in de gemeente. Kleine ondernemers, die het aantoonbaar moeilijk hebben om rond te komen, dienen (tijdelijk) ontzien te worden bij inning van gemeentelijke belastingen. Zo blijft werkgelegenheid behouden en raken ze niet onnodig in een voor de gemeenschap veel duurdere uitkeringssituatie.
  • In de gemeente worden geen algemene koopzondagen ingevoerd. Vooral kleinere ondernemers hebben niet de buffer om nog een dag extra personeel in te zetten. Een fatsoenlijk inkomen en optimale werkomstandigheden zijn nodig om je werk goed en met plezier te kunnen doen. Tijdens evenementen heeft de ondernemer zelf de keus om de deuren te openen. 
  • Kampen Sociaal staat voor eerlijk werk tegen eerlijk loon. Dus geen werk onder het minimum loon voor mensen met een arbeidsbeperking. Bij uitvoering van de Participatiewet, zorgt de gemeente dat de uitkering wordt aangevuld tot het wettelijke minimum loon en dat het recht op begeleiding en opleiding behouden blijft. 
  • Werken moet lonen. Dus geen werk met behoud van uitkering, behalve in geval van training of opleiding voor een baan en er uitzicht is op een vaste baan.
  • Werk is de beste methode tegen armoede. Het is onwenselijk dat er honderden mensen in de bijstand zitten, de afgelopen jaren is het aantal mensen die gebruik maken van de bijstand per saldo ongeveer gelijk gebleven. De komende jaren moet de gemeente zich meer inspannen om het aantal mensen in de bijstand naar beneden te krijgen. 
  • De begeleiding van mensen in de bijstand naar een betaalde baan moet en kan beter. Dure Re-integratiebureaus hebben niet bewezen dat ze daadwerkelijk bijdragen aan succesvolle begeleiding van mensen naar een betaalde baan, daarom wordt daar geen gebruik van gemaakt.