Nieuws

02-02-2023 | 15:40 uur

Deze bijdrage van Raadspraat is geschreven door Klaas Knijnenberg van Kampen Sociaal.

Raadspraat: Kampen Sociaal wil ook in de binnenstad aanpak duurzaamheid!

Een nieuw politiek jaar is aangebroken, een jaar van waarvan de financiën van de gemeente op orde zijn. Maar er zijn genoeg uitdagingen voor  de gemeente en de inwoners.

Ik zal me eerst even voor stellen: ik ben Klaas Knijnenberg en ben vanaf de start van Kampen Sociaal bij deze partij betrokken. Eerst 4 jaar als commissielid en sinds we toegetreden zijn tot het college ben ik raadslid.Buiten de officiële vergaderingen om hebben we minimaal 2x in de maand fractie overleg. Daar nemen niet alleen de raads- en commissieleden aan deel, maar ook een aantal schaduw fractieleden. Regelmatig komen er insprekers, bijvoorbeeld een bestuur van sportverenigingen of bewoners als er in hun straat bv nieuwbouw gaat plaatsvinden en ze daar op- en of aanmerkingen of vragen over hebben. 

Eén van de uitdagingen waar we als gemeente voor staan, is de energie transitie. Deze moet op zo’n manier gebeuren dat een ieder mee kan doen en de energie voor een ieder ook betaalbaar blijft. De energie prijzen beginnen gelukkig wat te dalen maar veel mensen staat het water aan de lippen. De gemeente kan natuurlijk niet alles oplossen, maar we kunnen wel randvoorwaarden scheppen. Zo is er tijdens de behandeling van de begroting een motie aangenomen voor groene leges (er hoeft dan minder of geen leges betaald te worden op aanvragen betreffende duurzaam van woningen. Dit wordt momenteel uitgewerkt). 

Verder moet de gemeente ook in gesprek blijven met de verhuurders van woningen in de binnenstad, zodat de woningen beter geïsoleerd gaan worden. Daardoor kunnen de lasten van energie omlaag gaan. Ook zullen er regels aangepast moeten worden. Nu kan er bijvoorbeeld in de binnenstad minder dan in de andere wijken, maar sinds een paar jaar mogen er wel zonnepanelen geplaatst worden onder bepaalde voorwaarden. Maar wat bijvoorbeeld nog niet mag is dubbel glas, in een groot aantal  woningen, i.v.m. monumentaal aanzicht. Dit zijn regels die niet meer van deze tijd zijn. Zo zadelen we deze bewoners op met hoge energie lasten.

We willen dit jaar dan ook met de andere partijen in de raad (oppositie en coalitie ) in gesprek om hier een oplossing voor te vinden, en natuurlijk moet dit met respect voor de monumenten en beeldbepalende panden gedaan worden. 

We zijn als Kampen Sociaal dan ook benieuwd wat uw ervaringen zijn rondom de mogelijk- en onmogelijkheden rondom isolatie, en hoge energie rekeningen.Mochten u die met ons willen delen, dan kan dat via onze email: info@kampensociaal.nl. Hier mogen natuurlijk ook andere reacties en of vragen op binnen komen.

alle nieuwsberichten