Nieuws

18-01-2023 | 13:25 uur

Sabrina Kanis, commissie lid Samenleven en Bestuur

Kampen Sociaal wil snellere behandeling aanvraag huishoudelijke hulp

KAMPEN - Vorige week werd in de Commissie Samenleving en Bestuur het evaluatierapport (1e helft 2022) van de Ombudsvrouw van Kampen behandeld. Eén van de knelpunten, die naar voren kwamen in dit rapport, was de aanvraag voor huishoudelijke hulp en ondersteuning. Hierdoor kunnen burgers zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen en deel blijven nemen aan de maatschappij. 

De wettelijke termijn voor de behandeling van Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) aanvraag is zes weken. In deze termijn moet het WMO-onderzoek worden gedaan. Daarna heeft de gemeente nog 2 weken om een beschikking af te geven. In totaal kan het dus 8 weken duren voordat er een besluit is en iemand daadwerkelijk geholpen wordt.

Sabrina Kanis, commissielid van Kampen Sociaal, vindt dit veel te lang: “We kunnen niet aan burgers vragen dat zij twee maanden op zorg moeten wachten. We mogen niet tevreden zijn met alleen het halen van de wettelijke termijnen!” De verantwoordelijk wethouder, J.P. van der Sluis, reageerde dat dit vooral te maken heeft met de procedures die gevolgd moeten worden.

Tijdens het WMO-onderzoek vindt een gesprek plaats, vaak het ‘keukentafelgesprek’ genoemd. Voorbeelden van vragen in zo’n onderzoek gesteld kunnen worden bijvoorbeeld: Wat mankeert u? Wat is uw inkomen? De gemeente kijkt ook naar wat naaste familie nog zelf kan en waar hulp bij nodig is. Ook wordt gevraagd wat familie, buren en vrienden (mantelzorgers) kunnen doen. “Mantelzorgers vervullen een belangrijke en waardevolle rol in onze samenleving. Voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken is iets waar we voor moeten waken”, vindt Kanis.

Kampen Sociaal zou graag zien dat het college zich maximaal gaat inzetten op een verdere verkorting van deze procedure, van WMO-melding tot en met het afgeven van de WMO-beschikking. “Als gemeente moeten we ervan uitgaan dat, wanneer er een aanvraag wordt gedaan, dit hard nodig is en zo snel mogelijk wordt gerealiseerd. Naderhand kan worden bekeken of de tijdelijke verstrekking de juiste is en wellicht moet worden bijgesteld.”

Wie een WMO aanvraag wil doen en daar ondersteuning bij wenst kan in de gemeente Kampen voor onafhankelijke cliëntondersteuning terecht bij Zorgbelang Overijssel. 

Kampen Sociaal is benieuwd naar ervaringen van mensen die WMO hebben aangevraagd bij de gemeente Kampen. Dat kan via info@kampensociaal.nl

alle nieuwsberichten