Nieuws

25-11-2022 | 22:40 uur

eljadabos-raadspraatRaadspraat door Eljada Bos

Zit jij in de politiek?! Een reactie die ik vaak hoor wanneer ik vertel dat ik in de gemeenteraad zit. Vaak volgen daarna ideeen/meningen die mensen hebben over actuele thema’s zoals de Kogge, het hanzepaviljoen, de energieprijzen, de prijzen in de supermarkt.

Ik zal me eerst voorstellen. Ik ben Eljada Bos. Ik werk bij Isala als endoscopieverpleegkundige en heb 3 kinderen. Samen met Lammert Bastiaan en Klaas Knijnenberg ben ik Raadslid voor Kampen Sociaal (KS). Ik kon me goed vinden in waar KS voor staat. Een sterke overheid, een samenleving waarin iedereen in zijn waarde wordt gelaten, wie je ook bent, waar je vandaan komt en wat voor kleur je aan het leven geeft. Iedereen moet mee kunnen doen, ongeacht of je arm of rijk bent.

En nu dan de gemeenteraad. In mijn eerste half jaar ben ik er achter gekomen dat het hard werken is wil je iets bereiken. Je moet kennis van zaken hebben en daarvoor heel veel lezen. Onderzoeksrapporten, ingezonden brieven, koersbepalingen, wetgeving, etcetera. 

De vergaderstructuur is op zijn zachtst gezegd voor iemand uit de zorg geen bekend terrein. 

Moties, amendementen, hamerstukken en bespreekstukken, de begrotingsrapportage en perspectiefnota, begrippen die je op de werkvloer niet tegenkomt en allemaal met een ander vergaderprotocol. Bij ieder onderwerp zijn onderzoeken, visies, rapporten of beleidskaders beschreven. Een goed idee kan daardoor al bij voorbaat sneuvelen.

Afgelopen raadsvergadering tijdens de behandeling van de begroting voor 2023 werden vele moties ingediend. 

KS had het idee opgevat om, na het succes van het mooie skatepark, een 3x3 basketbalveldje aan te leggen in het Groene Hart. Het idee sneuvelde al voordat erover gestemd kon worden. Het Groene Hart mag niet verder worden versteend. Een afspraak die in het verleden al eens is gemaakt. 

Jammer voor ons, maar dat is het effect van alle regels, visies, kaders en eeder gemaakte afspraken.

De moties waarin de gemeente wordt verzocht iets te onderzoeken hebben daardoor meer kans van slagen. De VVD-fractie verzocht het college de mogelijkheid te onderzoeken de Burgel schoon en bevaarbaar te maken. Prima idee, dat KS van harte kon steunen. Wij vinden ook dat het belangrijk is een schone Burgel achter te laten voor de generaties na ons en maken graag onze fantastische binnenstad nog aantrekkelijker en levendiger.

Het coalitieprogramma met de titel 'Samen, Durven, Doen', belooft dat we deze raadsperiode durven te doen wat we eerder niet hebben gedaan. Hopelijk blijft het dit keer niet alleen bij durven onderzoeken.

Wij hopen dat jij er binnenkort wat van zult merken en kunt zeggen, hé er gebeurt wat in deze stad. Het is fijn om hier te wonen.

Eljada Bos
Raadslid Kampen Sociaal

alle nieuwsberichten